Hoppa till innehåll

Ett sportprojekt för dialyspatienter i Argentina

Leonardo brukade titta på TV medan han fick dialys

Leonardo brukade titta på TV medan han fick dialys. Men numera tränar han. Han behöver ju hålla sig i form: trots sin sjukdom försörjer han fem barn och tar hand om några polohästar.

Rehabilitering och livskvalitet

Allt började med ett trädgårdsprojekt, där patienterna fick lära sig att odla egen frukt och grönsaker. Samtidigt lärde de sig att trädgårdsarbete är bra för kropp och själ. Idag tränar patienterna i Argentina till och med under dialysbehandlingen. Den här berättelsen handlar om ett projekt som bokstavligen satte saker och ting i rörelse.

Bra idéer talar för sig själva – vilket följande berättelse visar. Jag började på Fresenius Medical Care i Argentina sommaren 2004. Företaget fick en idé om att införa träningsprogram för dialyspatienter på sina kliniker. Teamet från avdelningen ”Rehabilitering och livskvalitet" började genast göra denna idé till verklighet. De genomförde ett tremånaderstest på fältet som implementerades på två kliniker i samarbete med den lokala personalen. För att sammanställa alla uppgifter som behövdes för att fatta beslutet om konceptet skulle införas på andra kliniker och i så fall i vilken form, samlade projektteamet in data och genomförde undersökningar bland patienterna.

Reyna Castro, dialyspatient

”Fysisk träning har förändrat allt för mig. Förut kunde jag knappt gå, var inte intresserad av någonting och stod knappt ut med mig själv. Numera njuter jag av livet.” Reyna Castro, dialyspatient

Ett försök som förvandlades till ett landsomfattande projekt

När försöket var klart hade personal och patienter på båda klinikerna redan bestämt sig: de gillade det så mycket att de inte vill sluta. Istället frågade de om träningsprogrammet kunde förlängas. ”Det var så projektet ”Fitness på dialys” började, förklarar en leende Marta Lugo, chef för projektteamet. Numera deltar många kliniker som drivs av Fresenius Medical Care i hela Argentina. Tusentals patienter har sträckt ut gummiband, lyft små vikter eller cyklat till musik samtidigt som de fått dialys. Det handlar inte bara om att få patienterna att röra sig, förklarar Marta Lugo, som har examen i biokemi och psykologi. ”Det vi egentligen vill uppnå med vårt projekt är att få patienterna aktivt engagerade. Detta ska hjälpa dem att få grepp om sina egna liv och ta initiativ."” 

Liliana Pinelli, medicinsk direktör för företagets dialysklinik i Pilar

Liliana Pinelli, chef för dialyskliniken i Pilar, är glad över den fina stämningen på kliniken sedan sportprojektet började.

Att röra sig tillsammans

På Fresenius Medical Care i Argentina finns det inga tvivel om att det finns mycket att säga om att kombinera dialys och fysisk träning. ”Det märks redan på förändringen av patienternas humör", förklarar Liliana Pinelli, medicinsk direktör för företagets dialysklinik i Pilar, 50 km från Buenos Aires. Här, precis som på andra kliniker, rör det på sig inom dialysen – både bokstavligt och bildligt. Patienterna sitter inte längre och tittar på TV i timtal, utan är aktiva, tränar tillsammans och pratar med varandra. De skrattar, rör på sina kroppar, uppmuntrar varandra och skämtar med sköterskorna, som också ofta är med. ”Kliniken har fått liv”, som Liliana Pinelli uttrycker det. Eftersom vi ständigt är aktiva går behandlingstiden mycket fortare, och vi har kul,” förklarar 34-åriga Leonardo och lyfter en liten vikt.

Publicerad forskning stöder också de positiva effekterna av fysisk träning under dialys. Den visar till exempel att sport till och med ökar blodreningens effektivitet. Det finns också belägg för att motion fungerar som antidepressivt medel, eftersom patienterna bygger upp sin energi och förbättrar sin övergripande form, vilket ger dem ökad autonomi och självförtroende i sitt dagliga liv. ”Det är därför vi uppmuntrar det här programmet”, säger Gabriela Cannatelli, VD för Fresenius Medical Care Argentina, för det passar in perfekt i den grundläggande tanken om en terapi som är centrerad kring patienterna och deras behov.”

Ezequiel Correas Espeche var rätta mannen för jobbet

”Det viktigaste för mig är att vi fortfarande kan göra saker, att vi kan röra oss och göra olika övningar. Det ser jag som väldigt positivt.” Luis Godoy, dialyspatient

Ökat självförtroende och motivation

Att få den här idén att lyfta krävde inte bara att patienter och personal måste övertalas, det behövdes också en lämplig instruktör: någon som kunde se förbi patienternas fysiska begränsningar och inse vilken potential som även personer med allvarlig sjukdom har. Ezequiel Correas Espeche var rätta mannen för jobbet: en hängiven idrottsman, själv tidigare dialyspatient på Fresenius Medical Cares klinik som fått en donator. Han är en av de mest erfarna instruktörer som är med i projektet. ”I början var det svårt att få patienterna motiverade”, minns han. ”Men det tog inte lång tid för dem att börja märka förbättringarna. Helt plötsligt ville de verkligen komma igång och börja ta hand om sig själva och ta mer ansvar för sina kroppar.”

Mariel Sosa instruerar patienterna

”Jag märker att övningarna är bra för mig, för min kropp, men även för min själ.” Leonardo Berthelot, dialyspatientent

Laganda

Idag instruerar den livliga Mariel Sosa patienterna under behandling på kliniken i Pilar. Även om de har olika nivåer av fysisk kondition utför alla patienterna samma övningar. Det är bara intensiteten som varierar. ”Detta uppmuntrar till teamanda och gör gruppaktiviteten roligare”, förklarar Sosa. Hon beskriver träningsschemat som ett slags sjukgymnastik.

Dessutom kan fysisk kondition återuppliva patienternas privatliv. De berättar till exempel att de busat med sina barnbarn för första gången på evigheter, eller att de fortsätter att göra sina övningar hemma med sin familj eller vänner.

Related content
Företagsprofil

Creating a future worth living. For dialysis patients. Worldwide. Every day.

[Translate to Swedish:]

Find more stories in our archive