Hoppa till innehåll

Intensivvård

Skapar framtiden för
multiorgansupport

Mer information

Akut blodrening

Inte bara njursviktsbehandling 

Mer information

Hjärt- och lungfunktionsstöd

Behandling av
lung- och hjärtsvikt

Mer information

Terapeutisk aferes

Avlägsnar skadliga ämnen

Mer information

Skapar framtiden för multiorgansupport

Divisionen Critical Care på Fresenius Medical Care förser sjukhus och intensivvårdsavdelningar med flera olika typer av teknik för extrakorporeal organsupport för kritiskt eller på annat sätt allvarligt sjuka patienter.

Eftersom människans organ är delar i ett sammanlänkat system följer Fresenius Medical Care en strategi för multiorgansupport vid intensivvård som bygger på företagets omfattande expertis inom extrakorporeal blodbehandling för akut njurskada. Med utgångspunkt i en holistisk förståelse av människans fysiologi är vårt mål att utveckla behandlingar för flera organ och omvandla dem till smarta tekniklösningar.

Med vår långa erfarenhet av njurvård, vår djupgående kompetens inom terapeutisk design och de forsknings- och utvecklingsmöjligheter vi har som global ledare arbetar vi ständigt med att utveckla nya behandlingsalternativ för kliniska behov som inte är tillgodosedda.

Kritiska tillstånd hos patienter, orsakade av t.ex. svårt trauma eller sepsis, åtföljs ofta av organsvikt vilket medför att multiorgansvikt (MODS, Multiple Organ Dysfunction Syndrome) är den främsta orsaken till morbiditet och mortalitet hos patienter som läggs in på intensivvårdsavdelningar.1-4

Tidigt funktionsstöd och stabilisering av vitala organfunktioner är avgörande för en gynnsam prognos för patienterna5-8 och kan ge läkare den miljö och den tid de behöver för att koncentrera sig på att behandla grundorsaken till sjukdomen.

Även när det gäller förebyggande åtgärder kan funktionsstöd med extrakorporeala behandlingar för organ som inte fungerar normalt vara avgörande för att hantera kardiovaskulära och autoimmuna sjukdomar vilka till slut kan leda till livshotande tillstånd om de inte behandlas.

Vårt produktsortiment för multiorgansupport omfattar tre huvudområden: Akut blodrening, hjärt- och lungfunktionsstöd och terapeutisk aferes.

Vi erbjuder många olika typer av teknik för extrakorporealt organfunktionsstöd, inbyggt i ett ekosystem som levererar under hela den pågående behandlingen och som integrerar behandlingsteknik med dataanalys och patienthantering. Vi är en full-service-partner, vilket innebär att våra kunder får fördelarna med ett heltäckande erbjudande från ett och samma ställe som kan införlivas i den kliniska infrastrukturen och i de dagliga rutinerna.

Våra behandlingslösningar ger möjlighet att uppnå de bästa medicinska resultaten och tillhandahåller de verktyg som krävs för att utföra verklig interdisciplinär vård på en intensivvårdsavdelning. Vi erbjuder en möjlighet att behandla kritiskt sjuka patienter med tillförlitliga lösningar.

Sakr Y et al. Crit Care 2012; 16: R222

Vincent J-L et al. Crit Care Med. 2006; 16:344-353

3 Angus DC et al. Crit Care Med. 2001; 16:1303-1310

Caraballo C et al. Yale J Biol Med 2019; 92:629-640

Ferreira FL et al. JAMA 2001; 16:1754-1758

Russell JA et al. Crit Care Med 2000; 16:3405-3411

Levy MM et al. Crit Care Med 2005; 16:2194-2201

Evans L et al. Intensive Care Med 2021; 47:1181-1247