Hoppa till innehåll

communication Data Link (cDL)

communication Data Link (cDL) – informationssystem på sjukhus (HIS)

Sammankopplar TDMS med externa informationssystem på sjukhus (HIS)

 • Förenlig användning av patientdata
 • Stödjer faktureringsprocesser
 • Möjliggör dokumentation av behandlingar i elektroniska patientjournaler
Fresenius Medical Care – communication Data Link (cDL) logotyp

En överblick

 • Designad med dig i åtanke, för sömlös sammankoppling av Therapy Data Management System (TDMS) och befintliga informationssystem på sjukhus (HIS).
 • Effektiv hantering av patient- och behandlingsdata inleds med att rätt information görs tillgänglig på rätt plats vid rätt tidpunkt.
 • cDLs primära funktion är att underlätta och bearbeta dubbelriktad kommunikation mellan Therapy Manager och HIS så att kvalitet och effektivitet säkerställs.
 • Utvecklat exklusivt för medicinska miljöer, ingen ytterligare programmering krävs för inställning.

Fördelar för administratörer

Fresenius Medical Cares mellanprogramvara ger en rad fördelar för kontorspersonal

 • Resursoptimering
 • Dataskydd
 • Transparens
 • Flexibilitet
 • Förenklar produkthantering

Fördelar för klinisk personal

Förbättrar upplevelsen för både patienter och klinisk personal

 • Optimerad behandling
 • Optimerad patientsäkerhet
 • Optimerad patientvård

På djupet

Resursoptimering Minskar administrationsbördan eftersom data inte behöver lagras i flera databaser.
Dataskydd Data lagras endast i säkra TDMS-databaser och HIS.
Tranparens Relevanta uppgifter finns tillgängliga för alla användare på deras respektive gränssnitt.
Flexibilitet Använder HIS-protokoll som standard, men kan konfigureras för att följa lokala system.
Enkelt att hantera produkter Minimalt underhåll och ingen anpassad installation krävs.
Optimerad behandling Bättre tillgång till omfattande patientdata och labbresultat precis i tid.
Optimerad patientsäkerhet Eliminerar misstag i samband med manuell inmatning av data.
Optimerad patientvård Minskad administration ger mer tid för patientvård.

 

Fresenius Medical Care – communication Data Link (cDL)-broschyr
Relaterat innehåll
Therapy Data Management System (TDMS)

Hantering av behandlingsdata 

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon)

Central övervakning.