Hoppa till innehåll

6008 CAREsystem

6008 CAREsystem - Fresenius Medical Care

More care. Less complexity.

Med 6008 CAREsystem* drar Fresenius Medical Care nytta av spetsteknik för att ge avancerad dialysbehandling på ett lättare sätt - vilket ger mer tid för direkt patientvård. Fler patienter kan få glädje av förbättrade resultat och högre vårdkvalitet.

* 6008 CAREsystem består av hemodialyssystemet 6008 och tillhörande 6008 CAREset

More care. Less complexity.

Ta reda på mer om 6008 CAREsystem.

 

Reddot designpris logotype

Designad för bättre patientvård

6008 CAREset — en unik del av 6008 CAREsystem

Fresenius Medical Care, världens största leverantör av dialysprodukter och tjänster, har fått designpriset Red Dot Award för 6008 CAREset. Denna avancerade "allt-i-ett"-kassett med föranslutna blodslangar, i kombination med dialysmaskin 6008, bildar 6008 CAREsystem. 

Red Dot Design Award är en internationell designtävling med anor från år 1955. Det är ett av de mest eftertraktade bevisen på god design. 6008 CAREset vann detta pris i kategorin "Medicinsk utrustning och Teknik". 

För mer information, vänligen besök: https://www.red-dot.org

Kardioprotektiv hemodialys med 6008 CAREsystem

Vårt åtgande om kardioprotektiv hemodialys — 6008 CAREsystem

Kardioprotektiv hemodialys bidrar till att minska dialysrelaterade riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar vilket ligger varmt om hjärtat hos oss. Det är ett uttryck för vår ständiga strävan att utveckla innovativa produkter och terapier. 

Vårt mål är att erbjuda heltäckande lösningar för patienter och vårdpersonal med hjälp av kardioprotektiv hemodialys. HighVolumeHDF är en viktig lösning för att implementera kardioprotektiv hemodialys och ingår i 6008 CAREsystem, där det erbjuds som en standardbehandling.

Med sina avancerade behandlingsalternativ möter 6008 CAREsystem också dagens utmaningar om effektivitet, miljövänlighet och optimerade arbetsflöden. Detta resulterar i mer vård och mindre komplexitet. 

Avancerade behandlingar

Avancerade behandlingar

Avancerade behandlingar med minskad komplexitet

6008 CAREsystem utgör högsta behandlingsstandarden.

Genom att minska antalet hanteringssteg och förenklade arbetsflöden, blir dialysbehandlingen mindre komplext, vilket ger mer tid för individuell patientvård.

"Allt-i-ett"-engångssetet med föranslutna blodslangar för alla behandlingssätt, gör det enkelt att växla mellan olika behandlingssätt och ge HighVolumeHDF, vilket ger maximal flexibilitet. Innovativ teknik möjliggör en luftfri design och den lägsta extrakorporeala volymen, vilket bidrar till att minimera risken för koagulering under behandlingen.1

6008 air-free design

Avancerad behandling med maximal flexibilitet

Med en design som fokuserar på överlägsen flexibilitet i behandlingen och innovativ teknik, gör 6008 CAREsystem dialysbehandling mindre komplicerad:

 • Luftfri design och lägsta extrakorporeala volym
 • Maximal flexibilitet i behandlingen med samma engångsset för både HD, HighVolumeHDF, tvånåls- och ennålsbehandling
6008 och HighVolumeHDF

Utnyttja fördelarna med HighVolumeHDF

Tack vare dess potentiella effekter på kardiovaskulära riskfaktorer anses HighVolumeHDF för närvarande vara en av de mest effektiva dialysmetoderna.2, 3, 4, 7

Användning av detta avancerade behandlingssätt förbättrar resultaten och leder till färre hjärt-/kärlkomplikationer och minskad mortalitetsrisk.4, 5, 6

Tack vare att det är så enkelt att ge HighVolumeHDF med 6008 CAREsystem kan fler patienter få förbättrade resultat. 4, 5, 6

6008 behandlingsstöd

Individuellt behandlingsstöd

6008 CAREsystem erbjuder olika behandlingsfunktioner med senaste teknik, så att handlingen automatiskt och kontinuerligt optimeras för att uppnå bästa möjliga vårdresultat och samtidigt minska intradialytiska symtom.

Detta inkluderar:

 • Övervakning av effektiv dialysdos
 • Avancerad vätskehantering*
 • Individuell temperaturkontroll*
 • Avancerad accesshantering*
   

* Måste köpas separat.

6008 CAREsystem Paed

Pediatrisk behandling -  6008 CAREsystem Paed (med lågvolym som alternativ)

Med 6008 CAREsystem Paed erbjuder Fresenius Medical Care ett hemodialyssystem som utformats speciellt för behandling av barn. Det uppfyller de allra högsta kvalitetsstandarderna för bästa behandlingsresultat och gör HDF-behandling tillgänglig för barn samt enkel att genomföra.

Patient- och användarsäkerhet

Patient- och användarsäkerhet

Sätter riktmärke för patientsäkerhet

Säkerhet ska vara en självklar, icke förhandlingsbar aspekt av dialys. Med över 30 års erfarenhet kan vi erbjuda intelligenta säkerhetslösningar och senaste teknik som sätter riktmärket högre när det gäller patient- och användarsäkerhet. Säkerhet med Fresenius Medical Care innebär en hög säkerhetsnivå tack vare 6008 CAREsystems innovativa säkerhetsfunktioner.  

Färre steg i processen och färre beröringspunkter som är kritiska för hygienen leder till minskad risk för infektion och korskontaminering samt bidrar till avancerad patient- och användarsäkerhet. Olika innovativa funktioner, som blodåtergivning i en sluten krets, säkerställer en hög nivå av patient- och arbetsplatssäkerhet.      

Riskrelaterade steg

Färre riskrelaterade steg

De sofistikerade inbyggda säkerhetsfunktionerna erbjuder förbättrad patientsäkerhet med potential att minska oönskade incidenter och samtidigt förenkla de dagliga rutinerna.

CAREsystem 6008 möjliggör en minskning av antalet processteg och beröringspunkter som är kritiska för hygienen8, till exempel genom att erbjuda automatisk återgivning (ONLINE closed-circuit reinfusion) av både den arteriella- och venösa slangen samtidigt, samt automatisk anslutning till en integrerad infusionsport. 

Våra intelligenta säkerhetsfunktioner minskar risken för infektion och korskontaminering för både vårdpersonal och patient.8

VenAcc

Minskad risk för biverkningar

Med 6008 CAREsystem erbjuder Fresenius Medical Care intelligenta säkerhetsfunktioner som underlättar de dagliga rutinerna och samtidigt stöder vårdpersonalens ansvar som behandlingsgivare.

 • Minskad risk för extern blodförlust (t.ex. med VAM – venös accessmonitorering och VenAcc – läckagedetektor)*
 • Minskad risk för blodkoagulation1
 • Minskad risk för hemolys (t.ex. med integrerad detektion av slangknickning)
   

* Observera, användaren är fortsatt ansvarig för patientsäkerheten under hela behandlingen. 

Förenklade arbetsflöden

Förenklade arbetsflöden

Förbättrad vårdkvalitet

När det blir alltmer komplext att ge behandling ökar efterfrågan på enkel användning. 

6008 CAREsystem erbjuder förbättrade arbetsflöden för att optimera processerna och därmed uppnå ekonomiska fördelar för dialyskliniken. Intelligent teknik bidrar till att minska antalet användaråtgärder som krävs under förberedelse- och frånkopplingsfasen vilket minskar belastningen på personalen. Med en design fokuserad på enkel hantering och användarvänlighet syftar vår produkt till att göra det enklare att ge behandling.

Alla komponenter i 6008 CAREsystem är därför anpassade för att förenkla rutinförfarandena och ge vårdpersonalen välbehövlig tid för vård av enskilda patienter.

Sköterskor som använder 6008

Färre användaråtgärder krävs

Det är redan brist på vårdpersonal som kan behandla det ständigt växande antalet medicinskt utmanande patienter, leder till ett behov av maskiner med avancerade funktioner som kan manövreras enkelt och tillförlitligt.  

6008 CAREsystem erbjuder avancerad processautomatisering, vilket leder till ett minskat antal hanteringssteg:

 • Installation i ett steg för priming och sköljning av det extrakorporeala systemet
 • Växla behandlingssätt genom att trycka på en knapp
 • Automatisk tömning av engångsartiklar 
6008 sköterskans vårdkvalitet

Förbättrad vårdkvalitet

Vårdpersonalen får mer tid för direkt sjukvård och patientutbildning:

 • Färre användaråtgärder krävs under förberedelse- och frånkopplingsfasen
 • Minskad belastning på personalen
 • Avancerad processautomatisering 

Direkta kostnadsbesparingar

Direkta kostnadsbesparingar

Optimerad ekonomisk effektivitet och miljövänlighet

Idealiskt, ett heIomfattande behandlingssätt som inte bara förbättrar de kliniska resultaten, utan också förbättrar kontrollen över behandlingskostnaderna. 

6008 CAREsystem gör att du kan ge avancerad dialysbehandling på ett mycket effektivt sätt som omfattar både ekonomiska- och miljömässiga aspekter. 

Allt-i ett CAREset har en kompakt design och är tillverkat av ett lätt material (dvs. Biofine), förenklar logistiken och minskar vikten av avfallet vilket därmed bidrar till optimerad ekonomisk effektivitet och miljövänlighet.

Resursanvändning

Förnuftig resursanvändning

6008 CAREsystem stöder en förnuftig och hållbar resursanvändning genom att spara dirftskostnader och dialysat, samt ger en potentiell minskning av avfall och utbildningsinsatser, vilket i sin tur kan leda till betydande kostnadsbesparingar.    

Förutom sina avancerade behandlingsalternativ och ekonomiska fördelar är 6008 CAREsystem även fördelaktigt när det gäller miljövänlighet.9 Fresenius Medical Care stöder en förnuftig och miljömässigt hållbar resursanvändning genom att spara vatten, koncentrat och energi i användningsfasen, utan att kompromissa med behandlingskvaliteten.10

Förenklad logistik

Förenklad logistik och minskat avfall

 • Allt-i-ett-engångsset: 6008 CAREset
 • Kompakt design och lätt material i 6008 CAREset
 • Automatisk tömning av alla engångsartiklar
6008 CAREsystem

En snabbtitt

6008 CAREsystem erbjuder avancerade behandlingsalternativ för kardioprotektiv hemodialys och tar samtidigt itu med dagens utmaningar: 

 • Effektivitet
 • Miljövänlighet
 • Optimerade arbetsflöden

6008 CAREsystem

6008 CAREsystem front

6008 CAREsystem framsida

6008 CAREsystem baksida

6008 CAREsystem baksida

Allt-i-ett 6008 CAREset

Allt-i-ett 6008 CAREset

Relaterat innehåll
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF is Fresenius Medical Care.

Blue makes a difference.

1 Kessler M. et al. Anticoagulation in Chronic Hemodialysis. Semin Dial. 2015 Sep-Oct; 28(5): 474-89.

2 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21: 1798-1807.

3 Bonforte G. et al., Improvement of anemia in hemodialysis patients treated by hemodiafiltration with high-volume on-line prepared substitution fluid, Blood Purif (2002); 20: 357-363.

4 Maduell F. et al., High-Efficiency Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis Patients, J Am Soc Nephrol (2013); 24: 487-497.

5 Peters S.A.E. et al., Haemodiafiltration and mortality in end-stage kidney disease patients: a pooled individual participant data analysis from four randomized controlled trials, Nephrol Dial Transplant (2016) 31: 978-984.

6 Mostovaya I.M. et al., Clinical evidence on hemodiafiltration: a systematic review and a meta-analysis, Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.

7 Bellien J. et al., High-efficiency on-line haemodiafiltration improves conduit artery endothelial function compared with high-flux haemodialysis in end-stage renal disease patients, Nephrol Dial Transplant (2014) 29: 414–422.

8 Tsobanelis T. et al., HAEMODIAFILTRATION RELATIVE INFECTION RISK: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO DIALYSIS MACHINES, Nephrol Dial Transplant (2016); 31(1): i536–i557.

9 Schleser A. et al., THE IMPACT OF DISPOSABLES TOWARDS MORE ECO-FRIENDLY AND LESS COSTLY HAEMODIALYSIS, Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31(1): i489–i502.

10 Mesic E. et al., Dialysate saving by automated control of flow rates: Comparison between individualized online hemodiafiltration and standard hemodialysis, Hemodialysis International (2011); 15(4): 522–529.