Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Pediatrisk kontinuerlig njurersättningsterapi

Pediatrisk CRRT

multiFiltrate CRRT för spädbarn och barn med akut njursvikt

  • Effektiv behandling av akut njursvikt inom pediatrisk intensivvård
  • Speciellt utvecklade tillbehör för Paed CRRT
  • Olika behandlingsmöjligheter (CVVH, CVVHD, CVVHDF)
  • Låg extrakorporeal blodvolym i kiten (72ml, 135ml)

Behandling för barn och spädbarn

Behandlingsparametrar vid användning av Paed-kit

Extrakorporeal blodvolym72 ml (54 ml AV-Set; 18 ml filter)
Blodflödesområde10 –100 ml/min
Blodflöde upplösning2 ml/min
Dialysat / Substitutionsflöde100 –1500 ml/h
Upplösning Dialysat / Substitutionsflöde10 ml/h

Alla tillbehör, speciellt utvecklade för pediatrisk behandling, är redo att använda från multiFiltrate Kit paed CRRT.

multiFiltrate Kit paed CRRT

multiFiltrate paed CRRT set Pediatrisk artär-och venslang, fyllnadsvolym 54 ml, pediatrisk dialysat/ substitution och filtratsystem för användning med multiFiltrate
Ultraflux® AV paed Ultraflux® dialysfilter, ångsteriliserat, area 0.2 m2, fyllnadsvolym18 ml Fresenius Polysulfone® membrane
MultiFiltratemaskin med Paed-kit
multiFiltratemaskin med Paed-Kit

Ultraflux® AV paed filter för pediatrisk akut njurersättningsbehandling

Membranmaterial Fresenius Polysulfone®
Effektiv area0.2 m2
Väggtjocklek35 μm
Innerlumen 220 μm
Blodvolym18 ml
Blodflödesområde (rekommenderat)10 –100 ml
SteriliseringsmetodINLINE-steam (ånga)

 

Filtret har luer lock-anslutningar på dialysat och filtratportarna. Detta medför möjligheten att ansluta det pediatriska slangsystemet med filtret(CVVHD) eller med den extrakorporeala kretsen (CVVH).

Ultraflux AVpaed
Ultraflux® AVpaed 

Ultraflux® AV paed kan endast användas med dialysatorhållare för små filter.

Behandling för små barn

Parametrar för midi set med multiFiltrate

Extrakorporeal blodvolym135 mL (83 ml AV-Set; 52 ml filter)
Blodflödesområde (rekommenderat)50 – 200 ml/min
Blodflöde upplösning10 ml/min
Dialysat / Substitutionsflöde600 – 4800 ml/h
Upplösning Dialysat/ Substitutionsflöde10 ml/h

 

Alla tillbehör, speciellt utvecklade för pediatrisk behandling, är färdiga att använda ur multiFiltrate kit midi.

multiFiltrate Kit midi

multiFiltrate midi set Volymen reducerad i artär och venslang. Fyllnadsvolym 83 ml, filtratsystemet för användning med multiFiltrate
SubstitutionssystemSubstitutionssystem med integrerat värmesegment
DialysatsystemDialysatsystem med integrerat värmesegment
Ultraflux® AV 400SUltraflux® dialysfilter, ångsteriliserat, area 0.7 m2, fyllnadsvolym 52 ml Fresenius Polysulfone® membrane
MultiFiltratemaskin med midi-Kit
multiFiltratemaskin med midi-Kit

Ultraflux® AV400S filter för akut pediatrisk njurersättningsbehandling

Membranmaterial Fresenius Polysulfone®
Effektiv area0.7 m2
Väggtjocklek35 μm
Innerlumen 220 μm
Blodvolym52 ml
Blodflödesområde (rekommenderat)50 – 200 ml
SteriliseringsmetodINLINE-steam (ånga)
Ultraflux AV400S
Ultraflux® AV400S

Relaterat innehåll

Zaoral T et al., Circuit lifetime with citrate vs heparin in pediatric continuous venovenous hemodialysis. Pediatric Critical Care Medicine (2016); 17:9 399-405