Hoppa till innehåll

Pediatrisk kontinuerlig njurersättningsterapi

Pediatrisk CRRT

multiFiltrate CRRT för spädbarn och barn med akut njursvikt

  • Effektiv behandling av akut njursvikt inom pediatrisk intensivvård
  • Speciellt utvecklade tillbehör för Paed CRRT
  • Olika behandlingsmöjligheter (CVVH, CVVHD, CVVHDF)
  • Låg extrakorporeal blodvolym i kiten (72ml, 135ml)

Behandling för barn och spädbarn

MultiFiltratemaskinen i kombination med multiFiltrate Kit Paed CRRT, möjliggör för användaren att kunna utföra kontinuerlig pediatrisk njurersättningsterapi i modaliteterna CVVH (Pre eller Postdilution) och CVVHD. Alla viktiga behandlingsparametrar är anpassade  efter patientens behov. MultiFiltrate Paed kit erbjuder CRRT med en mycket låg extrakorporeal blodvolym (72ml).

Behandlingsparametrar vid användning av Paed-kit

Extrakorporeal blodvolym 72 ml (54 ml AV-Set; 18 ml filter)
Blodflödesområde 10 –100 ml/min
Blodflöde upplösning 2 ml/min
Dialysat / Substitutionsflöde 100 –1500 ml/h
Upplösning Dialysat / Substitutionsflöde 10 ml/h
MultiFiltratemaskin med Paed-kit

multiFiltratemaskin med Paed-Kit

Alla tillbehör, speciellt utvecklade för pediatrisk behandling, är redo att använda från multiFiltrate Kit paed CRRT.

multiFiltrate Kit paed CRRT

multiFiltrate paed CRRT set Pediatrisk artär-och venslang, fyllnadsvolym 54 ml, pediatrisk dialysat/ substitution och filtratsystem för användning med multiFiltrate
Ultraflux® AV paed Ultraflux® dialysfilter, ångsteriliserat, area 0.2 m2, fyllnadsvolym18 ml Fresenius Polysulfone® membrane

Ultraflux® AV paed filter för pediatrisk akut njurersättningsbehandling

Membranmaterial Fresenius Polysulfone®
Effektiv area 0.2 m2
Väggtjocklek 35 μm
Innerlumen 220 μm
Blodvolym 18 ml
Blodflödesområde (rekommenderat) 10 –100 ml
Steriliseringsmetod INLINE-steam (ånga)
Ultraflux AVpaed

Ultraflux® AVpaed

Filtret har luer lock-anslutningar på dialysat och filtratportarna. Detta medför möjligheten att ansluta det pediatriska slangsystemet med filtret(CVVHD) eller med den extrakorporeala kretsen (CVVH).

Ultraflux® AV paed kan endast användas med dialysatorhållare för små filter.

Behandling för små barn

MultiFiltratemaskinen i kombination med multiFiltrate Kit Midi möjliggör för användaren att utföra pediatrisk njurersättningsbehandling, med att använda standardbehandling med CVVHDF, också CVVH (pre eller postdilution) och CVVHD kan utföras. MultiFiltrate midi Kit erbjuder CRRT med en låg extrakorporeal blodvolym (135ml).

Parametrar för midi set med multiFiltrate

Extrakorporeal blodvolym 135 mL (83 ml AV-Set; 52 ml filter)
Blodflödesområde (rekommenderat) 50 – 200 ml/min
Blodflöde upplösning 10 ml/min
Dialysat / Substitutionsflöde 600 – 4800 ml/h
Upplösning Dialysat/ Substitutionsflöde 10 ml/h
MultiFiltratemaskin med midi-Kit

multiFiltratemaskin med midi-Kit

Alla tillbehör, speciellt utvecklade för pediatrisk behandling, är färdiga att använda ur multiFiltrate kit midi.

multiFiltrate Kit midi

multiFiltrate midi set Volymen reducerad i artär och venslang. Fyllnadsvolym 83 ml, filtratsystemet för användning med multiFiltrate
Substitutionssystem Substitutionssystem med integrerat värmesegment
Dialysatsystem Dialysatsystem med integrerat värmesegment
Ultraflux® AV 400S Ultraflux® dialysfilter, ångsteriliserat, area 0.7 m2, fyllnadsvolym 52 ml Fresenius Polysulfone® membrane
Ultraflux AV400S

Ultraflux® AV400S

Ultraflux® AV400S

 

Ultraflux® AV400S filter för akut pediatrisk njurersättningsbehandling

Membranmaterial Fresenius Polysulfone®
Effektiv area 0.7 m2
Väggtjocklek 35 μm
Innerlumen 220 μm
Blodvolym 52 ml
Blodflödesområde (rekommenderat) 50 – 200 ml
Steriliseringsmetod INLINE-steam (ånga)
Relaterat innehåll
multiFiltrate system för akutbehandling

Ditt val för optimal terapi.

Sjuksköterska med barnpatient

5008 CorDiax Paed behandlingssystem- lösningar för pediatriska patienter

Zaoral T et al., Circuit lifetime with citrate vs heparin in pediatric continuous venovenous hemodialysis. Pediatric Critical Care Medicine (2016); 17:9 399-405