Hoppa till innehåll

multiFiltrate

multiFiltrate system för akutbehandling

Ditt val för en optimal behandling

 • Ergonomisk och intuitiv
 • Säker och enkel hantering
 • Ett komplett utbud av njurersättningsterapier
 • I kombination med fördelarna av Ci-Ca®

Huvudfunktioner

Valet är ditt

 • Heparin- eller citrat-antikoagulation – multiFiltrate Ci-Ca® erbjuder båda alternativen
   
 • Engångsprodukter anpassade till din behandling – sparar pengar.

Vår erfarna personal samt testade och beprövade utbildningskoncept stöder dig med inledande träning och fortbildning.

multiFiltrate maskin för akutbehandling

multiFiltrate maskin för akutbehandling

 

Alternativ för multiFiltrate akutbehandling:

 • CVVH
 • Pre-Post CVVH
 • CVVHD
 • CVVHD EMiC®2
 • Ci-Ca® CVVHD
 • Ci-Ca® CVVHD EMiC®2
 • CVVHDF
 • Pediatric CVVHD
 • Pediatric CVVH
 • MPS
 • HP
 • SCUF
 • Ci-Ca® postCVVHDF

 

multiFiltrate Ci-Ca® innehåller:

 • 6 rollerpumpar
 • 2 integrerade värmesystem för lösningar
 • 1 integrerad heparinpump
 • 1 robust och mycket exakt vågsystem

Översikt

Enkel hantering
 • Kassettsystem för blod- och filtratslangar
 • Färgkodade slangsystem
 • Ci-Ca®-modul för regional citratantikoagulation
 • Steg för steg-instruktionerna på skärmen leder användaren genom förberedelsefasen

Pålitligt, även i svåra situationer

 • Om ett larm utlöses hjälper multiFiltrate dig att hitta möjliga orsaker, automatiskt
 • Den ger rimliga rekommendationer om hur du ska hantera felet så fort som möjligt
 • Upp till 3 500 behandlingsrelaterade parametrar och händelser kan lagras under behandlingen
Enkelt att byta påse
 • Vågarna kan belastas med upp till 24 kg substitutions- eller dialysatlösning
 • Säkerhet: Färgkodade kopplingar för dialysat- och substitutionsvätskor vägleder användaren för att undvika förväxling av påsar
 • Enkelhet: Lasta flera påsar samtidigt på varje övre våg
 • Citratinfusionen fortsätter under ordinarie byten av dialysat-, substitutions- och filtratpåse vilket bidrar till:
  • Mindre koagulation
  • Längre filterlivslängd 
Baksidan av multiFiltrate maskinen för akutbehandling

Baksidan av multiFiltrate maskinen för akutbehandling

Standardlösningsanslutning för multiFiltrate

Lösningsanslutning för standardbehandlingar på multiFiltrate maskin för akutbehandling

Ci-Ca® lösningsanslutning för multiFiltrate

Lösningsanslutning för Ci-Ca®-behandlingar på multiFiltrate maskinen för akutbehandling

Behandlingskit

Kompletta kit för multiFiltrate

multiFiltrate-kit innehåller:

 • multiFiltrate-kassett (förmonterad AV-set och filtratsystem) eller volymreducerad midi AV-set eller pediatriskt system med mycket låg extrakorporeal blodvolym
 • Substitutions- och/eller dialysatsystemet (beroende på behandlingsläge)
 • Hemofilter eller plasmafilter
   

En multiFiltrate-kassett består av access-, retur- och filtratslang. Detta medger enkel installation av slangsystemet som krävs för varje behandling.

Att kombinera multiFiltrate-kassetten med behandlingsspecifika slangsystem gör det möjligt att sätta upp multiFiltrate snabbt och effektivt.

Treatment kit options for multiFiltrate therapies

Ci-Ca® CVVHD

Ci-Ca® CVVHD:

 • multiFiltrate – kit Ci-Ca® CVVHD 1000
 • multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD EMiC®2
Ci-Ca® post-CVVHDF schema

Ci-Ca® post-CVVHDF:

 • multiFiltrate – Kit Ci-Ca® post-CVVHDF 1000
CVVHDF schema

CVVHDF:

 • multiFiltrate – Kit 8 CVVHDF 1000
 • multiFiltrate – Kit 4 CVVHDF 600
 • multiFiltrate – Kit midi CVVHDF 400
CVVHD schema

CVVHD:

 • multiFiltrate – Kit CVVHD EMiC®2
 • multiFiltrate – Kit 3 CVVHD 600
Pre-post CVVH schema

Pre-post CVVH:

 • multiFiltrate – Kit 7 HV-CVVH 1000 (High-Volume CVVH)
 • multiFiltrate – Kit 5 pre-post CVVH 600 (High-Volume CVVH)
CVVH schema

CVVH:

 • multiFiltrate – Kit 9 CVVH 1000
 • multiFiltrate – Kit 2 CVVH 600
MPS schema

MPS:

 • multiFiltrate – Kit 16 MPS P2dry
 • multiFiltrate – Kit 16 IS MPS P2dry
 • multiFiltrate – Kit MPS P1dry
HP schema

HP

 • Alla behandlingskit
   

Hemoperfusion som blodreningsbehandling finns tillgänglig med multiFiltrate genom att helt enkelt använda en multiFiltrate-kassett och lämplig adsorbtionskolonn.

pediatrisk CVVHD schema

Pediatrisk CVVHD:

 • multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF
   

Ultraflux® AVpaed hemofilter kombinerad med särskilda volymreducerade slangar används för pediatrisk CVVHD.

pediatrisk CVVH schema

Pediatrisk CVVH:

 • multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF
   

Ultraflux® AVpaed hemofilter kombinerad med särskilda volymreducerade slangar används för pediatrisk CVVH med post- eller predilution.

SCUF schema

SCUF:

 • multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF
   

Kombinationen av ett litet Ultraflux® AV-hemofilter och de pediatriska slangarna med väldigt låg extrakorporeal blodvolym tillåter användaren en effektiv kontinuerlig ultrafiltrering för både vuxna och pediatriska patienter.

Tabell med riktlinjer för Kit Slangsystem CVVHD CVVHDF CVVH MPS SCUF HP
multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD 1000 kassett o          
multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD EMiC®2 kassett o          
multiFiltrate – Kit Ci-Ca® post-CVVHDF 1000 kassett   o        
multiFiltrate – Kit 8 CVVHDF 1000 kassett x o x     x
multiFiltrate – Kit 4 CVVHDF 1000 kassett x o x     x
multiFiltrate – Kit midi CVVHDF 400 midl x o x     x
multiFiltrate – Kit 9 CVVH 1000 kassett     o     x
multiFiltrate – Kit 2 CVVH 600 kassett     o     x
multiFiltrate – Kit 7 HV-CVVH 1000 kassett     o     x
multiFiltrate – Kit 5 pre-post CWH 600 kassett     o     x
multiFiltrate – Kit CWHD EMC®2 kassett o         x
multiFiltrate – Kit 3 CWHD 600 kassett o         x
multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF paed o   o   o  
multiFiltrate – Kit 16 MPS P2dry kassett       o   x
multiFiltrate – Kit 16 IS MPS P2dry         o   x
multiFiltrate – Kit MPS P1dry midl       o   x

o = Angiven användning
x = Alternativ användning – vissa av de inkluderade slangarna används inte

Standard settings for the multiFiltrate Ci-Ca® post-CVVHDF

Bild av multiFiltrate Ci-Ca® post-CVVHDF under behandlingen, visas med standardinställningarna

 

Teknik

Väldesignat användargränssnitt på multiFiltrate
 • Steg för steg-uppklädningsanvisningar
 • Enkel vägledning för påsbyten
 • Standardinställningar som underlättar start
 • Inga manuella beräkningar behövs

Ci-Ca®-behandling med inbyggd Ci-Ca®-modul

 • Uppfyller högsta kliniska och tekniska standarder
 • Ci-Ca®-slangar vägledda på kassetten
 • Färgkodning för intuitiv uppklädning
 • Olika anslutningar för citrat och kalcium för att undvika förväxling av påsar
 • Citrat- och kalciumflöden kopplade till blod- och filtratflöden
 • Integrerad i balanseringssystemet

Ci-Ca®-slangar vägledda på kassetten

Ci-Ca®-slangar vägledda på kassetten

Citrat- och kalciumflöden kopplade till blod- och filtratflöden

Citrat- och kalciuminfusion för multiFiltrate

Citrat- och kalciuminfusion matas alltid in i rätt del av katetern tack vare fasta anslutningar

 

multiDataLink

Du kan enkelt ansluta multiFiltrate till sjukhusets IT-nätverk och system för patientdatahantering (PDMS). På så vis kan du överföra behandlingsdata automatiskt till IT-nätverket.

Fördelar

 • Kvalitetssäkring med bedömning av behandlingsdata
 • Detaljerad dokumentation, såsom visning av enskild vätskebalans
 • Hämtning av data från olika platser med hjälp av nätverksgränssnitt

Avancerade tekniska medel

 • Programmerade förinställda behandlingsinställningar
 • Intelligent och intuitivt användargränssnitt
 • Patientbloddetektering med en optisk blodsensor
 • Exakt övervakning av vätskebalans (med ackumulerad balans från senaste läsningen)
 • Tryckövervakning av hela extrakorporeala kretsen
 • Effektiv, integrerad temperaturkontroll
 • Tillförlitlig drift, optimerad för användning av centrala venkatetrar
 • Strukturerad larmhantering med integrerade hjälpfunktioner
 • Nödstopp för omedelbart stopp av alla pumpar

Komplext system, enkel service

MultiFiltrate är lika enkel att underhålla som den är att använda. Diagnosprogram som är specifik för enheten samt våra välutbildade tekniker som underlättar underhållet. Särskilda underhållsåtgärder garanterar utrustningens tillgänglighet över genomsnittet. Detta sparar pengar och ökar nöjdheten.

Relaterat innehåll
Uppsättning av kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT)

Olika alternativ av standardbehandling för akut njursvikt.