Hoppa till innehåll

Filter för CRRT och plasmaferes

EMiC®2-filter

EMiC2 lämpar sig för anti-koagulation med Ci-Ca®-citrat och heparin

 • Ångsteriliserat
 • Lång filterlivslängd
 • Utmärkt biokompatibilitet
 • Stabila kapillärer med minimal risk för blodläckage
 • Valbar filterstorlek tillgodoser patientens behov

Huvudfunktioner

Ångsterilisering

Under INLINE-ångsteriliseringen sköljs filtren kontinuerligt med 121 °C varm, steril ånga i 15 minuter och torkas därefter. Denna process säkerställer: 

 • Dialysatorer fria från restprodukter
 • Definierade membranegenskaper
Capillary

En viktig säkerhetsaspekt är att 100 % av alla filter läckagetestas med enbart sterilt vatten och steril filtrerad luft. Detta är endast möjligt på grund av den speciella strukturen i Fresenius Polysulfone®-membran – och frånvaron av porfyllningsmedel som glycerin.

Alla produktionssteg, från tillverkningen av membranet till det färdiga filtret, är anpassade till varandra så att kvaliteten hålls på en konstant hög nivå.

Ultraflux®

Filtren AVpaed, AV400S, AV600S and AV1000S har olika areastorlekar, men samma pålitliga membran. Substanser med en molekylvikt upp till cirka 30 kDa kan elimineras, medan väsentliga plasmaproteiner såsom albumin och cellulära blodkomponenter behålls.

Membranet i Ultraflux® EMiC®2 är optimerat för att öka avlägsnandet av medelstora molekyler.

Ultraflux® EMiC®2 i korthet:

 • Högpermeabla porer och ett justerat gränsvärde på ungefär 40 kDa
 • Ökad clearance av myoglobin vid rabdomyolys eller cytokiner, interleukiner och andra faktorer förhöjda vid sepsis
 • Brant Sieving koefficient-kurva efterliknar starkt det glomerulära basalmembranet
 • Minskar klyftan till fysiologisk njurfunktion

plasmaFlux®

 • Förenklad uppklädning tack vare torr leverans av P1dry och P2dry plasmafilter
 • Fri passage för proteinkomponenter som överstiger molekylvikter på två miljoner Dalton
 • Bibehåller blodceller
 • Dubbla membranlager förhindrar blodceller från att blockera fina porer
 • Fresenius Polysulfone® med hög biokompatibilitet
EMiC®2 filter och Ci-Ca®-modul 

EMiC®2

Förbättrad avlägsning av medelstora molekyler

EMiC®2-filter för avlägsnande av medelstora molekyler

 • Enhanced Middle Molecule Clearance
 • Cut-off på cirka 40 kDa
 • Avancerad ondulering av hålfibern
 • Brant Sieving koefficient-kurva efterliknar starkt det glomerulära basalmembranet
 • Mycket stabila albuminvärden
 • Hög effekt även vid låga blodflöden

Ultraflux® EMiC®2 drar fördel av modern membranteknik med en högre permeabilitet av dess membran och ett justerat Cut-Off.

Typ Yta Fyllvolym
Ultraflux® EMiC®2 1,8 m2 130 ml

Ultraflux® AV

Ångsteriliserade Fresenius Polysulfone®-filter

Ultraflux®-filtret innehåller ett Fresenius Polysulfone®-membran speciellt utvecklat för kontinuerlig njurersättningsterapi. Med detta membran kan substanser med en molekylvikt upp till cirka 30 kDa elimineras. Medan plasmaproteiner som albumin, andra stora molekyler och cellulära blodkomponenter behålls. Filtreringsegenskaperna hos detta membran kommer nära den mänskliga njurens naturliga funktion.
Tack vare dess höga mekaniska stabilitet och utmärkta filterlivslängd kan Ultraflux®-filtren AV Paed, AV 400S, AV 600S och AV 1000S användas i alla kontinuerliga njurersättningsbehandlingar.

Den stora inre lumen och tunna väggtjockleken på kapillärerna i Ultraflux®-filtren förbättrar flödets geometri och ger följande fördelar:

 • Lågt flödesmotstånd i kapillärerna reducerar friktion och skjuvkrafter
 • Högt vätskeutbyte tillåter obegränsat ultrafiltreringsflöde
 • Utmärkt filterlivslängd
Typ Yta Primingvolym
Ultraflux® AV400S 0,75 m2 52 ml
Ultraflux® AV600S 1,4 m2 100 ml
Ultraflux® AV1000S 1,8 m2 130 ml
Ultraflux® AVpaed 0,2 m2 18ml, luer-lock på dialysat och filtratportar
plasmaFlux® - P1dry/P2dry

plasmaFlux®

plasmaFlux® - P1dry/P2dry

Ångsteriliserat torrt plasmafilter med dubbellagers membranstruktur och modellerad membrantopologi

 • Att det levereras torrt förenklar uppklädningen och förkortar spolproceduren
 • Särskilda porer tillåter att proteinkomponenter passerar fritt, såsom immunglobuliner, lipoproteiner och även andra stora molekyler med molekylvikter större än två miljoner Dalton
 • Membranets kontaktyta med blodet har en grovmaskig topologi som förhindrar blodceller från att blockera fina porer; en stabil filtrationsprocess med lågt transmembrantryck och utmärkt sieving-koefficient möjliggörs
 • Blodceller förhindras från att passera genom membranet
 • Ytskiktets insida på kapillären omges och stabiliseras av ett andra homogent, fint porskikt
 • Fresenius Polysulfone®-membranet erbjuder utmärkt biokompatibilitet

Dubbelskikts membranstruktur på P1dry/P2dry plasmafilter

Elektronmikrofoto av plasmafilter
Vänster: Elektronmikrofoto av P1dry/P2dry-kapillär med vy över hålfibern Höger: Förstorning som visar den inre ytan och en tvärsektion av två membranskikt
Relaterat innehåll
multiFiltrate system för akutbehandling

Ditt val för en optimal behandling.