Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Vaskulär access

proVencare kateter

Pålitlig vaskulär access av högsta kvalitet

  • Optimerad för blodtransport
  • Utvecklad för komfort
  • Passar utmärkt med behandlingar från Fresenius Medical Care

proVencare® av högsta kvalitet

proVenCare katetersats

Alla proVencare® katetrar är speciellt utformade och tillverkade för en smidig och jämn blodtransport. Formsprutning används för att framställa övergångsstycket i proVencare katetrar, vilket resulterar i mjuka övergångar mellan kateterskaftet och slangarna. Böj med minsta möjliga resistans tillåter att det renade blodet fritt strömmar tillbaka in i venen.

Utvalda material och komponentdesign

Anslutningsslangarna är flexibla och motståndskraftiga mot veck så att blodflödet förblir konstant även efter att klämmorna stängt och öppnats upprepade gånger. Slangarna är ordentligt fastsatta i övergångsstycket för att säkerställa en djup och fast förankring.

Alla klämmor är försedda med ett säkerhetsinlägg för snabb och tillförlitlig förslutning. De är färgkodade för att skilja åt access- och returlumen och ange alla relevanta kateterparametrar: volym, längd och diameter.

Relaterat innehåll