Hoppa till innehåll

multiFiltratePRO

Sjuksköterska använder multiFiltratePRO

Passar perfekt för varje team

 • CRRT med integrerad Ci-Ca® antikoagulation - säkert och effektivt
 • Möjliggör mångsidiga behandlingar med terapeutiskt plasmautbyte och behandling av sepsis
 • Bekväm hantering, underlättar dagliga rutiner

Huvudfunktioner i korthet

multiFiltratePRO behandlingsalternativ:
 • Ci-Ca® CVVHD EMiC®2
 • Ci-Ca® CVVHD AV1000S
 • Ci-Ca® postCVVHDF

 

 • Konventionell heparin-CRRT
 • Terapeutiskt plasmautbyte (TPE)
 • Behandling av sepsis
Ergonomisk design
 • En stor skärm för visning av utförlig information, t.ex.behandlingsinformation eller potentiella orsaker till larm
 • Pekskärmen med förbättrad läsbarhet från olika vinklar
 • Chassi med 4 hjul och 2-stegs låssystem för snabb åtgärd
Enkel behandlingsapplicering
 • Intuitiva steg för steg-anvisningar för hantering av viktiga moment
 • Vätskevärmare helt integrerade i enheten för enklare hantering på intensivvårdsavdelningen
 • ”Vård”-läge som förebygger onödiga larm och sparar tid: sänker blodflödet, stoppar balanseringen och utökar tryckgränsvärdena temporärt under patientvård
 • Vågar med hög kapacitet minskar antalet påsbyten och därmed användarinteraktioner
Omfattande integrerad Ci-Ca® antikoagulation  
 • Regional Ci-Ca®-citrat antikoagulation minimerar risken för blödningskomplikationer1,2,3
 • Långa, effektiva behandlingstider möjliggör effektiv vätskeborttagning med en låg vätskeborttagningstakt, vilket tillför hemodynamisk stabilitet4
 • Ci-Ca® förhindrar driftsstopp så att CRRT-dosen kan levereras enligt ordinationen4

Integrerad Ci-Ca®

Statement av Ci-Ca® -protokollet:

”[Det] möjliggör en effektiv behandling av akut njursvikt och utmärkt kontroll av syra-basbalansen och av systemiskt joniserat kalcium i kombination med försumbara koagulationsproblem.”2

multiFiltratePRO

multiFiltratePRO

Intelligent mjukvarusupport

Alla aktiva pumpar kopplas genom ett enda användargränssnitt:

 • Infunderade volymer av citrat- och kalciumlösningar balanseras automatiskt med filtratpumpen
 • Om blodflödet ändras justerar maskinen automatiskt citratpumpen
 • Om filtratflödet ändras så justeras även kalciumpumpen
 • Citratinfusionen fortsätter under en kontrollerad begränsad tidsperiod vid alla påsbyten (dialysat, substitution, filtrat). Detta bidrar till att undvika tidig koagulation av systemet.
multiFiltratePRO CiCa HD-skärm

Under behandling med Ci-Ca® CVVHD visas viktig information från Ci-Ca®-protokollet på skärmen

 

Ci-Ca®-protokollet implementerat i mjukvaran

Stöder användaren med sakkunnig information och funktioner

För rutinjusteringar av Ci-Ca®-behandlingen kan information från protokollet enkelt hämtas på skärmen

Om vissa värden är inställda utanför standardintervallet uppmärksammar multiFiltratePRO användaren på potentiellt riskfyllda kliniska situationer

Sjuksköterska använder multiFiltratePRO-enhet

Sjuksköterska använder multiFiltratePRO-enhet

Speciella hårdvarukomponenter för citratantikoagulation

Tydlig fördelning av funktioner

Specifika pumpar för citrat och kalcium håller sprutpumpen tillgänglig för tillförsel av heparin vid behov under Ci-Ca®-behandlingen. Separata nivådetektorer och droppräknare möjliggör upptäckt av tomma påsar så att luft inte transporteras nedströms och behandlingen kan fortsätta utan uppehåll. Vid påsbyten (dialysat, substitutionsvätska, filtrat) fortsätter citratinfusionen under en kontrollerad tidsperiod. Detta bidrar till att undvika tidig koagulation av systemet.

Terapeutiskt plasmautbyte (TPE) med multiFiltratePRO

Terapeutiskt plasmautbyte (TPE) med multiFiltratePRO

Terapeutiskt plasmautbyte

TPE med stöd av multiFiltratePRO

Terapeutiskt plasmautbyte är en väletablerad extrakorporeal blodreningsteknik.

Som beskrivits av Reeves et al. "kan de terapeutiska effekterna av TPE inkludera avlägsnande av patologiska ämnen från blodet, såsom monoklonala paraproteiner och autoantikroppar, samt ersättning av bristfälliga plasmakomponenter när plasma används som ersättningsvätska.” 5

Indikationer för TPE täcker utvalda diagnoser från olika specialiteter:5

 • Neurologi
 • Hematologi
 • Reumatologi
 • Nefrologi
   

Till skillnad från separering via centrifugering separerar multiFiltratePRO plasma från blodcellerna via membranplasmaseparation (MPS).

multiFiltratePRO TPE

TPE med multiFiltratePRO - fördelarna i korthet

Enkel installation

Pekskärmsbaserat gränssnitt vägleder sjuksköterskan genom förberedelse och priming.
 

Nyckelinformation på skärmen

Visning av tryck, utbytt volym och målplasmavolym, behandlingstid, flödeshastigheter och tryckhistorik.
 

Integrerad automatisk beräkning av plasmavolym

Patientens plasmavolym och respektive plasmautbytesvolym kan beräknas med plasmakalkylatorn i multiFiltratePRO enligt Sprenger et al. 6


Hållare för substitutionsvätska

Hållaren för substitutionsvätska placeras på den övre vågen och gör det enkelt att hantera flaskor och påsar i ögonhöjd.


Två integrerade uppvärmningspåsar för substitutionsvätska

Två integrerade uppvärmningspåsar för substitutionsvätska värmer varsamt substitutionslösningen för att begränsa nedkylningen av patienten.


Automatisk stegvis ökning av plasmaseparationen

MultiFiltratePRO har en procedur för stegvis ökning av plasma-blodförhållandet för att ge en smidig start på plasmaseparationen och stabila filtrerings-

förhållanden7 samtidigt som detta sparar tid för användaren, se bild 1: Stegvis ökning av plasma-blodförhållandet.

Automated ramp-up of plasma separation
Stegvis ökning av förhållandet mellan plasma och blod

Bild 1: Stegvis ökning av förhållandet mellan plasma och blod

Bekväm hantering

Stor och justerbar bildskärm

multiFiltratePRO-bildskärm

multiFiltratePRO-bildskärm

multiFiltratePRO-bildskärm

multiFiltratePRO-bildskärm

Med den lättlästa pekskärmen går det att känna igen viktig information även på avstånd. Rotation i horisontell och vertikal axel möjliggör justeringar för användare av olika längd och för olika lägesförhållanden mellan maskinen och användaren.

multiFiltratePRO-gränssnitt

multiFiltratePRO-gränssnitt

Avancerat grafiskt användargränssnitt

multiFiltratePRO Innehåller ett grafiskt användargränssnitt som övervakar och visar alla relevanta uppsättningar och behandlingsdata. Det integrerade larmsystemet hjälper till att snabbt avgöra hur brådskande ett larm är liksom dess orsak.

Tiden fram tills nästa förväntade användaråtgärd visas i statusfältet längst upp till höger på skärmen. Dessutom kan en lista över ytterligare kommande användarinteraktioner hämtas på skärmen. Båda bidrar till att optimera arbetsprocesserna på intensivvårdsavdelningen.

”Vård”-knappen växlar multiFiltratePRO till vårdläge, genom att sänka blodflödet, stoppa balanssystemet och utöka tryckgränsvärdena. Detta förhindrar onödiga larm när du t.ex. flyttar patienten eller behöver justera accessen.

Enkelt att utföra CRRT

multiFiltratePRO blodpump
Maskinassisterad uppklädningsprocess

multiFiltratePRO blodpump: Montering av pumpsegmentets positionshållare utlöser automatisk insättningen av pumpsegmentet. Respektive tryckdom öppnar och styr korrekt installation av slangen. Flera automatiserade tester medföljer uppsättningsprocessen för att hålla användaren på rätt spår. På så vis minskas antalet hanteringssteg.

multiFiltratePRO – diagram över påsbyten
Långa intervall mellan påsbyten

multiFiltratePRO har stor vågkapacitet: Vågarna för CRRT-vätska och för filtrat kan hålla upp till 20 liter vätska vardera, vilket resulterar i långa tidsintervall mellan påsbyten. För dessa vågar räcker det vanligtvis med ett påsbyte per 8 timmars vårdskift.

Relaterat innehåll
multiIntenseCare – stöd för ditt kliniska arbete

Stöd för ditt kliniska arbete.

Uppsättning av kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT)

Olika alternativ av standardbehandling för akut njursvikt.

KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2012. 2:1-138

2 Morgera S et al., A safe citrate anticoagulation protocol with variable treatment efficacy and excellent control of the acid-base status. Critical Care Medicine 2009. 37:2018-24

3 Morgera S et al., Metabolic complications during regional citrate anticoagulation in continuous venovenous hemodialysis: single-center experience. Nephron Clinical Practice 2004. 97:c131-6

4 Kalb R et al., Regional citrate anticoagulation for high volume continuous venovenous hemodialysis in surgical patients with high bleeding risk. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2013. 17:202-12

5 Reeves HM et al. The mechanisms of action of plasma exchange. Br J Haematol 2014;164(3):342-51.

6 Sprenger KB et al. Nomograms for the prediction of patient’s plasma volume in plasma exchange therapy from height, weight, and hematocrit. J Clin Apher 1987;3(3):185-90.

7 Malchesky PS. Membrane processes for plasma separation and plasma fractionation: guiding principles for clinical use. Therap Apher 2001;5(4):270–282.