Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

multiFiltratePRO

Sjuksköterska använder multiFiltratePRO

Passar perfekt för varje team

  • CRRT med integrerad Ci-Ca® antikoagulation - säkert och effektivt
  • Möjliggör mångsidiga behandlingar med terapeutiskt plasmautbyte och behandling av sepsis
  • Bekväm hantering, underlättar dagliga rutiner

Huvudfunktioner i korthet

Integrerad Ci-Ca®

Statement av Ci-Ca® -protokollet:

”[Det] möjliggör en effektiv behandling av akut njursvikt och utmärkt kontroll av syra-basbalansen och av systemiskt joniserat kalcium i kombination med försumbara koagulationsproblem.”2

Intelligent mjukvarusupport

Ci-Ca®-protokollet implementerat i mjukvaran

multiFiltratePRO CiCa HD-skärm
Under behandling med Ci-Ca® CVVHD visas viktig information från Ci-Ca®-protokollet på skärmen
Stöder användaren med sakkunnig information och funktioner
För rutinjusteringar av Ci-Ca®-behandlingen kan information från protokollet enkelt hämtas på skärmen
Om vissa värden är inställda utanför standardintervallet uppmärksammar multiFiltratePRO användaren på potentiellt riskfyllda kliniska situationer

Speciella hårdvarukomponenter för citratantikoagulation

Tydlig fördelning av funktioner

Specifika pumpar för citrat och kalcium håller sprutpumpen tillgänglig för tillförsel av heparin vid behov under Ci-Ca®-behandlingen. Separata nivådetektorer och droppräknare möjliggör upptäckt av tomma påsar så att luft inte transporteras nedströms och behandlingen kan fortsätta utan uppehåll. Vid påsbyten (dialysat, substitutionsvätska, filtrat) fortsätter citratinfusionen under en kontrollerad tidsperiod. Detta bidrar till att undvika tidig koagulation av systemet.

Sjuksköterska använder multiFiltratePRO-enhet
Sjuksköterska använder multiFiltratePRO-enhet

Terapeutiskt plasmautbyte

TPE med stöd av multiFiltratePRO

Terapeutiskt plasmautbyte (TPE) med multiFiltratePRO
Terapeutiskt plasmautbyte (TPE) med multiFiltratePRO

Terapeutiskt plasmautbyte är en väletablerad extrakorporeal blodreningsteknik.

 

Som beskrivits av Reeves et al. "kan de terapeutiska effekterna av TPE inkludera avlägsnande av patologiska ämnen från blodet, såsom monoklonala paraproteiner och autoantikroppar, samt ersättning av bristfälliga plasmakomponenter när plasma används som ersättningsvätska.” 5

Indikationer för TPE täcker utvalda diagnoser från olika specialiteter:5

  • Neurologi
  • Hematologi
  • Reumatologi
  • Nefrologi

Till skillnad från separering via centrifugering separerar multiFiltratePRO plasma från blodcellerna via membranplasmaseparation (MPS).

TPE med multiFiltratePRO - fördelarna i korthet

[Translate to Swedish:] multiFiltratePRO TPE

Enkel installation

Pekskärmsbaserat gränssnitt vägleder sjuksköterskan genom förberedelse och priming.

 

Nyckelinformation på skärmen

Visning av tryck, utbytt volym och målplasmavolym, behandlingstid, flödeshastigheter och tryckhistorik.

 

Integrerad automatisk beräkning av plasmavolym

Patientens plasmavolym och respektive plasmautbytesvolym kan beräknas med plasmakalkylatorn i multiFiltratePRO enligt Sprenger et al. 6

 

Hållare för substitutionsvätska

Hållaren för substitutionsvätska placeras på den övre vågen och gör det enkelt att hantera flaskor och påsar i ögonhöjd.

 

Två integrerade uppvärmningspåsar för substitutionsvätska

Två integrerade uppvärmningspåsar för substitutionsvätska värmer varsamt substitutionslösningen för att begränsa nedkylningen av patienten.

 

Automatisk stegvis ökning av plasmaseparationen

MultiFiltratePRO har en procedur för stegvis ökning av plasma-blodförhållandet för att ge en smidig start på plasmaseparationen och stabila filtrerings-

förhållanden7 samtidigt som detta sparar tid för användaren, se bild 1: Stegvis ökning av plasma-blodförhållandet.

Bild 1: Stegvis ökning av förhållandet mellan plasma och blod

Bekväm hantering

Stor och justerbar bildskärm

Avancerat grafiskt användargränssnitt

multiFiltratePRO-gränssnitt
multiFiltratePRO-gränssnitt 

multiFiltratePRO Innehåller ett grafiskt användargränssnitt som övervakar och visar alla relevanta uppsättningar och behandlingsdata. Det integrerade larmsystemet hjälper till att snabbt avgöra hur brådskande ett larm är liksom dess orsak.

Tiden fram tills nästa förväntade användaråtgärd visas i statusfältet längst upp till höger på skärmen. Dessutom kan en lista över ytterligare kommande användarinteraktioner hämtas på skärmen. Båda bidrar till att optimera arbetsprocesserna på intensivvårdsavdelningen.

”Vård”-knappen växlar multiFiltratePRO till vårdläge, genom att sänka blodflödet, stoppa balanssystemet och utöka tryckgränsvärdena. Detta förhindrar onödiga larm när du t.ex. flyttar patienten eller behöver justera accessen.

Enkelt att utföra CRRT

Relaterat innehåll

1 KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2012. 2:1-138

2 Morgera S et al., A safe citrate anticoagulation protocol with variable treatment efficacy and excellent control of the acid-base status. Critical Care Medicine 2009. 37:2018-24

3 Morgera S et al., Metabolic complications during regional citrate anticoagulation in continuous venovenous hemodialysis: single-center experience. Nephron Clinical Practice 2004. 97:c131-6

4 Kalb R et al., Regional citrate anticoagulation for high volume continuous venovenous hemodialysis in surgical patients with high bleeding risk. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2013. 17:202-12

5 Reeves HM et al. The mechanisms of action of plasma exchange. Br J Haematol 2014;164(3):342-51.

6 Sprenger KB et al. Nomograms for the prediction of patient’s plasma volume in plasma exchange therapy from height, weight, and hematocrit. J Clin Apher 1987;3(3):185-90.

7 Malchesky PS. Membrane processes for plasma separation and plasma fractionation: guiding principles for clinical use. Therap Apher 2001;5(4):270–282.