Hoppa till innehåll

Lösningar för CRRT

Ci-Ca® Dialysate Plus lösningspåse

Lösningar för blodrening

 • Påsar i 5-litersformat
 • Redo att användas och bekväm hantering
 • CRRT-lösningar 100 % bikarbonat- eller laktatbuffrade
multiBic® lösningspåse

multiBic® lösningspåse

Huvudfunktioner

Bikarbonatbuffrade CRRT-lösningar

Bikarbonatbuffrade CRRT-lösningar

 • multiBic®
 • multiPlus
 • Ci-Ca® Dialysate
 • Ci-Ca® Dialysate Plus
   

Bikarbonat i korthet:

 • Tvåkammarpåse med lösning, färdig att använda inom några sekunder
 • 100% bikarbonatbuffrad
 • Upp till fyra kaliumnivåer finns tillgängliga*
 • Integrerad gasbarriär – för stabilitet under 48 timmars bruk
   

*Beroende av lokala produktgodkännanden

Ci-Ca® Dialysate Plus lösningspåse

Ci-Ca® Dialysate Plus lösningspås

Fosfathaltiga CRRT-lösningar

 • Ci-Ca® Dialysate Plus
 • multiPlus
   

 

Vid en effektiv CRRT-behandling är det önskevärt att uremiska toxiner avlägsnas från patientens blod, men viktiga näringsämnen såsom glukos och fosfat går också förlorade. För att begränsa förlusten av glukos innehåller moderna CRRT-lösningar en nära fysiologisk glukoskoncentration. Enligt samma princip kan de negativa resultaten av en för stor fosfatförlust undvikas. multiPlus är en avancerad CRRT-lösning med en fysiologisk fosfatkoncentration som förhindrar en för stor minskning av fosfatet under CRRT-behandling. Detta minskar därmed risken för hypofosfatemi på grund av CRRT, med dess negativa konsekvenser för patienterna.

Möjliga kliniska resultat av hypofosfatemi1:

 • Andningsuppehåll
 • Begränsad hjärtkapacitet
 • Lågt antal leukocyter
 • Rabdomyolys
 • Hemolys
 • Diabetisk ketoacidos
 • CNS-dysfunktion

Laktatlösningar

*Beroende av lokala produktgodkännanden

Ci-Ca® Dialysate

Ci-Ca® Dialysate K2 / K4

Ci-Ca® Dialysate K2 lösningspåse

Ci-Ca® Dialysate K2 lösningspåse

Flexibilitet för Ci-Ca®-behandlingar

 • Två kaliumkoncentrationer (2 och 4 mmol/l) finns tillgängliga*
 • Anpassning av serumkaliumnivån i enlighet med de förhållanden som råder under loppet av CRRT-behandlingen leder till ökad flexibilitet av behandlingen

*Beroende av lokala produktgodkännanden

 

Majoriteten av patienterna med njursvikt har förhöjda serumkaliumnivåer, eftersom en frisk njure är ansvarig för cirka 90 % av kaliumutsöndringen. I början av en CRRT är det ofta nödvändigt att normalisera patientens kaliumnivåer. Under behandlingen är det viktigt att koncentrera sig på att stabilisera kaliumkoncentrationen inom det fysiologiska området på 3,5–4,5 mmol/l.

Ci-Ca®-lösningar

För båda behandlingsfaser finns ett Ci-Ca® Dialysate med lämplig kaliumkoncentration. Ci-Ca® Dialysate K2 med 2 mmol/l kalium och Ci-Ca® Dialysate K4 med 4 mmol/l kalium. Med dessa kan kaliumkoncentrationen i dialysatet ändras under loppet av behandlingen.

Varianter med fosfatinnehåll

Det finns varianter av båda kaliumkoncentrationer (2 och 4 mmol/l) innehållande fosfat: se mer på “Ci-Ca® Dialysate Plus”.

Ci-Ca® Dialysate Plus lösningspåse

Ci-Ca® Dialysate Plus lösningspåse

Ci-Ca® Dialysate Plus

Med en fysiologisk fosfatkoncentration på 1,25 mmol/l fosfat bidrar Ci-Ca® Dialysate Plus i sig till att stabilisera serumfosfatkoncentrationen inom det fysiologiska området och därmed underlätta hanteringen av medicinskt nödvändigt fosfat och bidrar ytterligare till säkerheten av Ci-Ca®-behandlingen.

 • Ci-Ca® Dialysate Plus – underlättar fosfathanteringen
 • Helt integrerad citratantikoagulation med multiFiltrate Ci-Ca®
 • Praktiskt taget avbrottsfri CRRT: Hög effektivitet och enkel hantering
 • Naturlig stabilisering av serumfosfatkoncentrationen

Natriumcitrat 4 % – citratlösning för Ci-Ca®-behandling

Citratlösningen hindrar koagulation genom att bilda kelatkomplex med joniserat kalcium i det extrakorporeala blodet.

 • 4 % citratlösning tillsammans med Ci-Ca® dialyskompositioner
 • Citratpåsen är utrustad med en speciell koppling som matchar Ci-Ca®-kassettens citratslang för att undvika felanslutningar

multiBic®

multiBic® lösningspåse

multiBic® lösningspåse

multiBic® – alltid rätt lösning

Sofistikerad och bekväm – multiBic® 5 liters påse har många fördelar

Bikarbonatbaserade lösningar kan användas för alla patienter med akut njursvikt. De är särskilt fördelaktiga i följande situationer:

 • Hos mekaniskt ventilerade patienter och patienter med dålig syretillförsel eftersom laktatmetabolismen kräver syre
 • Vid laktacidos då endogent producerat laktat inte längre metaboliseras tillräckligt
 • Vid befintlig metabolisk acidos eftersom bikarbonatets bufferteffekt omedelbart blir närvarande
 • När du utför CRRT vid höga utbyteshastigheter, eftersom användningen av laktat-baserade lösningar skulle leda till ytterligare laktatbelastning

När tiden är av yttersta vikt, är varje fördel till hjälp. Till exempel, multiBic® dubbelkammarpåse med diagonal, öppningsbar söm för enkel hantering. Den sofistikerade gasbarriären hjälper till att hålla den färdiga bikarbonatlösningen stabil och möjliggör 48 timmars användningstid.

multiBic® i korthet

En blandning av de två komponenterna ger 100% bikarbonatbuffrad hemofiltrationslösning
Alltid rätt lösning 4 olika kaliumkoncentrationer
Förbättrad stabilitet för lösningen – går att använda i upp till 48 timmar Förbättrad gasbarriär
Enklare hantering Påse med diagonal, öppningsbar söm
Fri från PVC, latex och DEHP – miljövänlig Tillverkad av ”Biofine”-material
Förbättrad övervakning Genom den klara transparenta folien
Enklare transport Nytt och bekvämt handtag
Möjlighet att lägga till medicin Injektionsport

multiPlus

multiPlus lösningspåse

multiPlus lösningspåse

multiPlus

Förhindra förekomsten av hypofosfatemi

När njursvikt behandlas med en fosfatfri dialyslösning resulterar det i en avsevärd reduktion av serumfosfatkoncentrationen och det blir nödvändigt att ersätta fosfatet. Utvecklingen av hypofosfatemi kan förhindras genom att använda en dialyslösning som innehåller fosfat. En separat justering av fosfatsubstitutionen för en effektiv njurersättningsterapi blir då inte nödvändig. Därigenom undviks komplikationer kopplade till över- eller underdosering av den substituerade mängden fosfat2. Sålunda bör företrädesvis en dialyslösning innehållande fosfat användas i stället för separat fosfatsubstitution3.

Mortalitetstal hos septiska och kirurgiska intensivvårdspatienter

Mortalitet hos septiska och kirurgiska intensivvårdspatienter i samband med hypofosfatemi

Studier av septiska och kirurgiska intensivvårdspatienter visade att allvarlig hypofosfatemi är prediktiv för mortalitet. Båda grupper av patienter visade en betydligt högre mortalitet hos hypofosfatemipatienter än hos patienter med normala serumfosfatvärden4,5. 28,8 % av de kirurgiska intensivvårdspatienterna utvecklade hypofosfatemi efter det kirurgiska ingreppet4. En högre risk att utveckla hjärtarytmi kunde påvisas på patienter i ett tidigt skede av sepsis med lägre serumfosfatnivåer6. Resultaten tyder på att det är eftersträvansvärt att förebygga hypofosfatemi.

Fördelarna i korthet

 • Naturlig stabilisering av serumfosfatkoncentrationen
 • Förhindrar bildandet av hypofosfatemi och leder till normalisering av serumfosfatkoncentrationen
 • Fosfat och glukos säkerställer en adekvat försörjning av energirika komponenter för metaboliska processer
 • Tillförlitlighet och kostnadseffektivitet – separat fosfatsubstitution är ej nödvändig
 • Enkel hantering tack vare dubbelkammarpåsen på 5 liter

multiLac®

multiLac® – laktatbuffrade hemofiltrationslösningar med tydlig linje

The multiLac® 5 literspåse i korthet
En tydlig linje tack vare fyra olika kaliumkoncentrationer
Färre påsbyten tack vare en 5 liters påse
PVC-, latex- och DEHP-fri, miljövänlig tack vare användningen av Biofine®-folie
Lämplig för alla vanliga CRRT-enheter tack vare påsens öljetter, kopplingar och design
Låg risk för kontaminering, lätt att hantera tack vare den blå HF-kopplingen
CRRT-passande hemofiltrationslösning tack vare en optimerad komposition
multiLac® lösningspåse

multiLac® lösningspåse

Förskrivningsinformation

Förkortad förskrivningsinformation för multiBic®-lösning
Relaterat innehåll
multiFiltrate system för akutbehandling

Ditt val för en optimal behandling.

1 Amanzadeh J. & Reilly RF Jr., Nature Clinical Practice Nephrology (2006); 2: 136 - 148

2 Lentz R. et al., Annals of Internal Medicine (1978); 89: 941 - 944

3 Gatchalian R. et al., American Journal of Kidney Diseases (2000); 36: 1262 - 1266

4 Zazzo J. et al., Intensive Care Med (1995); 21: 826 - 831

5 Shor R. et al., Annals of Clinical & Laboratory Science (2006); 36: 67 - 72

6 Schwartz A. et al., European Journal of Internal Medicine (2002); 13: 434 - 438