Hoppa till innehåll

Organisatoriska förändringar i Fresenius Medical Cares verksamhetsmodell i Norden (Danmark, Finland och Sverige)

| News | Lokala nyheter

Information till våra kunder med anledning av det nya effektiviseringsprogrammet FME25.

Fresenius Medical Care har lanserat ett effektiviseringsprogram som kallas FME25. Programmet syftar till att förbereda företaget för en mer digitaliserad framtid och minska våra omkostnader. Även om FME25 kommer att förändra vårt sätt att arbeta i framtiden är vår nya globala verksamhetsmodell djupt förankrad i vår långvariga vision att förbättra kvaliteten och resultaten för våra patienter.

För att ta del av informationen i sin helhet vänligen klicka här.