Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF är Fresenius Medical Care

  • Minskad mortalitetsrisk
  • Optimerad användning av resurser med CorDiax produktlinje
  • Lägre totala behandlingskostnader

Fördelar

Behandlingens fördelar

Minskad mortalitetsrisk med HighVolumeHDF

HighVolumeHDF — mest avancerad och ändå kostnadseffektiv

Optimerad användning av resurser med CorDiax produktlinje

HighVolumeHDF — lägre totala behandlingskostnader

Från löfte till bevis

Vårt engagemang för att uppnå bästa möjliga resultat för varje dialyspatient har drivit vår passion för hemodiafiltration (HDF). Denna passion vilar på den fasta övertygelsen att HDF är den bästa behandlingen för varje patient.

Vår övertygelse om HDF är nu den allmänna uppfattningen i den vetenskapliga världen och backas upp av bevis. Under senare år har flera studier bekräftat fördelarna med HDF8, 9, 11-15 Senast i raden är den katalanska högvolyms-HDF-studien8, som ytterligare bekräftar fördelarna med denna behandling. Övertygande vetenskapliga bevis om väsentligt förbättrade behandlingsresultat i kombination med 5008 CorDiax, vilka är tillförlitliga och enkla att använda. Detta är lockande skäl för att byta til HighVolumeHDF – nu.

Det är därför Fresenius Medical Care i mer än 30 år har utvecklat produkter för hjärtskyddande hemodialys, som har lett oss till CorDiax produktlinje – det perfekta stödet för HighVolumeHDF - behandlingen.

En historia av engagemang för HDF

Från hemodiafiltration till HighVolumeHDF

HDF är en njurersättningsteknik som kombinerar två principer – diffusion och konvektion. Den konvektiva processen är baserad på ultrafiltreringen av stora mängder plasmavatten över membranet. På så sätt är det möjligt att effektivt avlägsna större lösa ämnen på grund av konvektionen, utöver den diffusiva transporten av små molekyler.

För att upprätthålla vätskebalansen är det nödvändigt att ersätta den extra ultrafiltreringsvolymen (helst efter dialysatorn), även känd som postdilutions-HDF.

Volymen spelar roll i hemodiafiltration

Studie

Den katalanska högvolyms-HDF-studien8

Ökad överlevnad

Patienter som randomiserats till högeffektiv post-dilution online HDF hade en signifikant lägre allmän dödlighet jämfört med patienter behandlade med konventionell high-flux hemodialys.

Bättre välmående för patienter

Lägre behandlingskostnader

Studiedetaljer8

Studiens mål:
Att jämföra effekterna av online-hemodiafiltration med hemodialys på patientöverlevnad.

Studiens design:
Prospektiv, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie med stöd från det katalanska nefrologisällskapet.

Studiens effektmått:
Den primära resultatvariabeln var total mortalitet och sekundära resultat inkluderade kardiovaskulär mortalitet, sjukhusvistelse oavsett orsak, behandlingstolerans och laboratoriedata.

Patienter:
906 patienter med kronisk hemodialys tilldelades antingen fortsatt hemodialys (n = 450) eller bytte till högeffektiv postdiluterad online-hemodiafiltration (n = 456). 

Ta del av studien

Produkter

HighVolumeHDF är Fresenius Medical Care

5008 CorDiax och 5008S CorDiax: HighVolumeHDF som standard

FX CorDiax Hemodiafilter: förstaklassig design

Online Purification Cascade (OPC): Smart styrning av vattenkvalitet

Relaterat innehåll

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.
2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.
3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.
4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.
5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.
7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.
8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.
9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.
10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.
12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93
13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.
14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.
15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186.