Hoppa till innehåll

sleep•safe harmony

Patienter med njursjukdom i slutstadiet skiljer sig på många sätt: ålder, längd, vikt, sjukdomens stadie, residual njurfunktion o.s.v. Dessa skillnader har en avgörande inverkan på deras individuella behov och den nödvändiga PD-behandlingen. Fresenius Medical Care ger dig chansen att enkelt justera dina patienters behandlingar enligt deras individuella behov – med anpassad automatiserad peritonealdialys (aAPD) och sleep•safe harmony.