Hoppa till innehåll

Terapeutisk aferes

Hög kvalitet och flexibla behandlingsalternativ för ett brett spektrum av sjukdomstillstånd

Vad är terapeutisk aferes?

Terapeutisk aferes är en metod för extrakorporeal blodrening där skadliga patogener, kemiska substanser eller celler från patientens blod eller plasma tas bort. Denna metod ger fördelar vid en rad olika sjukdomstillstånd, bland annat metaboliska rubbningar och autoimmuna sjukdomar. I motsats till konventionella behandlingar tillförs inga främmande substanser till patientens blod. I stället elimineras patogena substanser i den extrakorporeala kretsen. Blodet återförs till patienten omedelbart efter reningen.

Vad är terapeutisk aferes

Terapeutisk aferes…

innefattar en rad olika behandlingstekniker såsom fullständigt plasmabyte eller adsorption av specifika plasmakomponenter. De olika teknikerna kan tillämpas beroende på klinisk indikation. Tack vare våra adsorbers och mångåriga erfarenhet av extrakorporeala metoder, kan Fresenius Medical Care tillhandahålla hög kvalitet och flexibla behandlingsalternativ för ett brett spektrum av sjukdomstillstånd – alternativ som kan förbättra patientens livskvalitet.

Vad är terapeutisk aferes