Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Immunosorba® och GLOBAFFIN®

Immunosorba® och GLOBAFFIN® adsorber

Selektivt IgG – immunadsorbtion med Immunosorba® och GLOBAFFIN®

 • Snabb, effektiv och selektiv
 • Effektivare i par
 • Nå enkelt dina målvärden

Huvudfunktioner

Selektiv och effektiv

Två adsorbers alternerar med varandra

Under en behandling måste regenerering ske

Två adsorbers, högre kapacitet

Diagram över total IgG-minskning
Genomsnittlig minskning av IgG efter behandling av > 7,5 liter plasma. IgG minskade med 75 %

När tvilling-adsorbers används sker en konstant hög eliminering av immunglobuliner under hela behandlingstiden. Här begränsas inte adsorptionskapaciteten av adsorberns egen adsorptionskapacitet. Plasmavolymen varierar betydligt mellan enskilda patienter. På detta sätt kan doseringen av immunadsorbtion anpassas specifikt för den plasmavolym som varje enskild patient innehar. Som regel behandlas 1,5 till 2,5 gånger patientens plasmavolym. IgG-antikroppar minskar med cirka 61 % vid behandling av 1,5 gånger plasmavolymen och cirka 87 % vid 2,5 gånger plasmavolymen.

Behandlingarna med immunadsorbtion är speciella på grund av deras höga selektivitet.

Översikt av system och maskiner

Indikationer

Kardiologi

Transplantation

Neurologi

Guillain-Barrés syndrom och myasthenia gravis
 Guillain-Barrés syndrom och myasthenia gravis
 • Guillain-Barrés syndrom (GBS)
 • Myasthenia gravis (MG)
 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)  
 • Multipel skleros
 • Lambert-Eatons syndrom
 • Stiff person syndrome
 • Morvans syndrom

Dermatologi

Autoimmun sjukdom
Autoimmun sjukdom
 • Pemfigus vulgaris
 • Pemfigus foliaceus
 • Bullös pemfigoid
 • Pemphigoid gestationis
 • Epidermolysis bullosa acquisita

Nefrologi

Hematologi

Reumatologi

Relaterat innehåll

1 Lorenz M et al, Transplantation 2005; 79: 696-701.
2 Bartel G et al, Am J Transplant 2010; 10: 2033-2042.
3 Schmidt et al, Arch Dermatol Res 2010; 302(4), 241-253.
4 Eming et al, Dermatology 2006; 212, 177-187.
5 Shimanovich et al, Clin Exptl Dermatol 2006, 31(6), 768 - 774.