Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Immunosorba® 

Bindning av antikroppar med Immunosorba

Protein A-adsorbern för selektiv immunadsorbtion

  • Selektiv och effektiv
  • Avlägsnar immunglobuliner och immunkomplexer selektivt och effektivt
  • Tvillingadsorbersystemet regenererar upprepade gånger under loppet av en behandling – utan en kliniskt signifikant minskning av andra plasmaproteiner
  • Reducerar IgG-antikroppar till önskad nivå genom att välja den plasmavolym som ska behandlas

Starka bindningsegenskaper som gör inverkan

Diagram över genomsnittlig minskning av IgG, IgM och IgA
Genomsnittlig minskning av IgG, IgM och IgA efter behandling av > 7,5 liter plasma (n = 22) med Immunosorba® 

I Immunosorba® adsorbers används protein A för bindning av antikroppar till specifika grupper. Protein A är kovalent bundet till en bärarmatris av olöslig Sepharose. Det har en stark bindningsaffinitet, särskilt till den konstanta (Fe) delen antikroppar av IgG-subklass 1, 2 och 4. Protein A binder också – med lägre affinitet – till IgG-subklass 3 samt särskilda IgM och IgA-antikroppar.

Immunadsorbtion med Immunosorba®

Maskiner och engångsartiklar

Immunadsorbtionssystem (ADAsorb)

Ladda ned produktsortiment

Immunosorba® och Art Universal
Immunadsorbtionssystem (ADAsorb)

PDF , 242.9 KB

Immunadsorbtion: Behandla autoimmuna sjukdomar effektivt

PDF , 977.8 KB

Immunosorba® och Art Universal
Immunadsorbtionssystem (ADAsorb)

PDF , 242.9 KB

Immunadsorbtion: Behandla autoimmuna sjukdomar effektivt

PDF , 977.8 KB

Immunosorba® och Art Universal
Immunadsorbtionssystem (ADAsorb)

PDF , 242.9 KB

Immunadsorbtion: Behandla autoimmuna sjukdomar effektivt

PDF , 977.8 KB

Relaterat innehåll

1 Lorenz M et al, Transplantation 2005; 79: 696-701.
2 Bartel G et al, Am J Transplant 2010; 10: 2033-2042.
3 Schmidt et al, Arch Dermatol Res 2010; 302(4), 241-253.
4 Eming et al, Dermatology 2006; 212, 177-187.
5 Shimanovich et al, Clin Exptl Dermatol 2006, 31(6), 768 - 774.