Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Prometheus®

Prometheus® behandling

 

Stödjer leverfunktionen med adsorption och dialys

  • Effektiv avgiftning av albuminbundna toxiner genom direkt adsorption
  • Ingen exogen albumin krävs för att förbereda systemet
  • Antikoagulation är möjlig antingen med heparin eller citrat

Huvudfunktioner

Adsorption och dialys – ett effektivt bidrag till leverregenerering

Prometheus®-enhet
Prometheus® – adsorption och dialys i ett system

Akut och kronisk/akut leversvikt är förknippade med hög mortalitet. Hos dessa patienter kan varken vattenlösliga eller icke-lösliga albuminbundna metaboliter

utsöndras fysiologiskt i tillräcklig utsträckning och ansamlas då i blodet. Dessa ämnen, som är giftiga i varierande grad, kan öka leverskada, minska möjligheten för leverregenerering och även skada andra organ.

Genom att kombinera dialys och adsorptionsbehandling kan Prometheus®-systemet samtidigt eliminera vattenlösliga och albuminbundna substanser och därigenom minska deras skadliga effekter på både levern och andra organ.1,2 Prometheus®-enheten bygger på ett väletablerat dialyssystem från Fresenius Medical Care som kombinerades med en modul för selektiv plasmaseparation och adsorption. Vid behov kan den användas som en fullt utrustad dialysmaskin för intermittent hemodialys.

Prometheus® – Fractionated Plasma Separation Adsorption (FPSA) och dialys

Adsorption och dialys i ett system
Adsorption och dialys i ett system

Blod dras kontinuerligt från patienten genom en dialyskateter. Prometheus®-systemet avlägsnar albuminbundna och vattenlösliga toxiner i två på varandra följande steg och återför sedan blodet till patienten.

Adsorptionprocess
Adsorption 

Första steget

En albuminrik plasmafraktion separeras från patientens blod i FPSA-kretsen genom albuminfiltret AlbuFlow® AF 01. Denna plasmafraktion innehåller endast molekyler upp till molekylärvikten av albumin eller något högre. Större ämnen och celler förblir i blodet. Det toxinbärande albuminet passerar adsorbers prometh® 01 och prometh® 02 i tur och ordning. Toxinerna binds till dessa adsorbers genom direktkontakt med adsorbermaterialet som har hög affinitet. Den renade albuminrika plasman återförs därefter till patientens blod och sedan till patienten.

Diagram över dialysbehandling
Dialys

Andra steget

Vattenlösliga skadliga substanser, såsom ammoniak, urea och kreatinin, elimineras mycket effektivt genom hemodialys.

Indikationer och principer

Akut och kronisk/akut leversvikt

Överlevnadssannolikhet med Prometheus®-behandling
HELIOS-studie: alla deltagande patienter med MELD-poäng > 30 (ITT-populationen), Kaplan-Meier överlevnadskurva (modifierad enligt5)

HELIOS-studievisade på mycket bättre överlevnad hos patienter med extremt svår kronisk/akut leversvikt (MELD-poäng > 30) i Prometheus-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Vid dag 90 var mortaliteten redan 91 % i kontrollgruppen, medan den endast var 52 % hos de patienter som behandlades med Prometheus®.

Maskiner och förbrukningsartiklar

Maskin för leverstöd– Prometheus® Heparin och Prometheus® Citrate

Engångsartiklar för leverstöd

Ladda ned produktsortiment

Prometheus produktsortiment

PDF , 341.4 KB

Prometheus produktsortiment

PDF , 341.4 KB

Prometheus produktsortiment

PDF , 341.4 KB

Relaterat innehåll

Krisper P et al. In vivo quantification of liver dialysis: Comparison of albumin dialysis and fractionated plasma separation. Journal of Hepathology 43:451-457, 2005.
Evenepoel P et al. Prometheus® Versus Molecular Adsorbents Recirculating System: Comparison of Efficiency in Two Different Liver Detoxification Devices. Artificial Organs 30 (4):276-284, 2006.
Jung O et al. Long-Term Bridging of Acute on Chronic Liver Failure to Successful transplantation with an Extracorporeal Liver Support System. Z Gastroenterol 45:21-24, 2007.
Grodzicki M et al. Results of Treatment of Acute Liver Failure Patients With Use of the Prometheus® FPSA System. Transplantation Proceedings 41:3079-3081, 2009.
Kribben A et al. Effects of Fractionated Plasma Separation and Adsorption on Survival in Patients with Acute-On-Chronic Liver Failure. Gastroenterology 142 (4):782-789, 2012.
Kramer L et al. Successful treatment of refractory cerebral oedema in ecstasy/cocaine-induced fulminant hepatic failure using a new high-efficacy liver detoxification device (FPSA-Prometheus®). Wiener Klinische Wochenschrift 115 (15-16):599-603, 2003.
Skwarek A et al. The Use of Prometheus® FPSA System in the Treatment of Acute Liver Failure: Preliminary Results. Transplantation Proceedings 38:209-211, 2006.
Rifai K et al. Treatment of severe refractory pruritus with fractionated plasma separation and adsorption (Prometheus®). Scandinavian Journal of Gastroenterology, 41:1212-1217, 2006.
Aagaard NK et al. A 15 Year-Old Girl with Severe Hemolytic Wilson’s Crisis Recovered without Transplantation after Circulation with the Prometheus® System. Blood Purif 28:102-107, 2009.
10 Betz C et al. Successful detoxification of Methotrexate Overdosage by Extracorporeal Liver Support Therapy. J Am Soc Nephrol 18:896A, 2007 (Abstract).
11 Eefsen M et al. Erythropoietic Protoporphyria and Pretransplantation Treatment with Nonbiological liver Assist Device. Liver Transplantation 13:655-657, 2007.