Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Prometheus®

Prometheus® 4008H - dialys och adsorption i en och samma maskin

Prometheus 4008H behandlingssystem
Prometheus® 4008H behandlingssystem

Prometheus® 4008H behandlingssystem uppfyller två viktiga terapeutiska funktioner, dialys och adsorption, i en och samma maskin.

Prometheus®-enheten är baserad på Fresenius Medical Cares väletablerade dialyssystem 4008H. Prometheus® kombinerar en adsorptiv process och high-flux hemodialys.

I det första steget separeras patientens albumin (och toxinerna som är bundna till det) från blodet med hjälp av det speciella albuminfiltret AlbuFlow® AF01. För att avlägsna toxinerna förs albuminet genom två kolonner, prometh® 01 och prometh® 02 som har stor affinitet för toxinerna och kan därför separera dem från albuminet och binda dem.

Det renade albuminet returneras sedan till albuminfiltret och skickas tillbaka till blodet. I nästa steg avlägsnas vattenlösliga toxiner genom hemodialys.

 

Fördelar med Prometheus®-systemet

Klinisk implementering

Klinisk implementering kräver Prometheus® 4008H- maskinen

Prometheus 4008H-maskinen
Prometheus® 4008H- maskinen

Relaterade terapier

1. Krisper, Peter et al. Journal of Hepathology 2005; 43: 451–57.

2. Kribben, Andreas et al. Gastroenterology 2012; 142 (4): 782–89.