Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

MONET®

Effektiv kaskadfiltrering med MONET® 

MONET kaskadfiltrering
MONET® kaskadfiltrering

MONET ® står för „Membrane Filtration Optimized Novel Extracorporeal Treatment”.

Kaskadfiltrering med MONET ® används för att reducera substanser med hög molekylvikt, som t.ex.:

  • Lipoproteiner med hög molekylvikt – specifikt LDL-C och Lp(a)
  • Plasmaproteiner med hög molekylvikt som är reologiskt relevanta

MONET® plasmafraktionator innehåller ett Fresenius Polysulfone® membran som förbättrats för användning vid lipoproteinfiltrering.

Detta membran har samma utmärkta biokompatibilitet som andra Freseniusfilter och är resultatet av våra kontinuerliga produktförbättringsprocesser.

Behandlingsförfarande med MONET®

Under lipoproteinfiltrering kan venovenös access eller AV-fistel användas. Processen består av två steg: I steg ett separeras plasman från helblodet genom plasmafiltrering eller centrifugering. I steg två leds plasman genom ett andra filter, MONET®-plasmafraktionator. MONET® behåller högmolekylära komponenter, som t.ex.:

  • Lågdensitetslipoprotein (LDL)
  • Lipoprotein med mycket låg densitet (VLDL)
  • Lp(a)
  • Triglycerider
  • Fibrinogen
  • IgM och IgA

Slutligen återförs den renade plasman till helblodet igen och returneras till patienten.

MONET plasmafraktionering
MONET® används som plasmafraktionator

Behandlingsfördelar med MONET® 

Antikoaguleringen kan anpassas efter patientens behov

Klinisk implementering

MONET® kan utföras med:

  • Antingen hemoadsorptionsmaskinen Art Universal
  • Eller en blodcellsseparator/centrifug (t.ex. COM.TEC ®)
Klinisk implementering av MONET
Klinisk implementering av MONET®

Relaterade terapier

1. Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.

2. Julius U et al.; Atherosclerosis Supplements May 2015; 18: 95–102