Hoppa till innehåll

MONET®

MONET kaskadfiltrering
MONET® kaskadfiltrering

Effektiv kaskadfiltrering med MONET® 

MONET ® står för „Membrane Filtration Optimized Novel Extracorporeal Treatment”.

Kaskadfiltrering med MONET ® används för att reducera substanser med hög molekylvikt, som t.ex.:

 • Lipoproteiner med hög molekylvikt – specifikt LDL-C och Lp(a)
 • Plasmaproteiner med hög molekylvikt som är reologiskt relevanta
   

MONET® plasmafraktionator innehåller ett Fresenius Polysulfone® membran som förbättrats för användning vid lipoproteinfiltrering.

Detta membran har samma utmärkta biokompatibilitet som andra Freseniusfilter och är resultatet av våra kontinuerliga produktförbättringsprocesser.

MONET plasmafraktionering
MONET® används som plasmafraktionator

Behandlingsförfarande med MONET®

Under lipoproteinfiltrering kan venovenös access eller AV-fistel användas. Processen består av två steg: I steg ett separeras plasman från helblodet genom plasmafiltrering eller centrifugering. I steg två leds plasman genom ett andra filter, MONET®-plasmafraktionator. MONET® behåller högmolekylära komponenter, som t.ex.:

 • Lågdensitetslipoprotein (LDL)
 • Lipoprotein med mycket låg densitet (VLDL)
 • Lp(a)
 • Triglycerider
 • Fibrinogen
 • IgM och IgA
   

Slutligen återförs den renade plasman till helblodet igen och returneras till patienten.

Behandlingsfördelar med MONET®

 • Effektiv reduktion av LDL-C- och Lp(a)-nivåerna1
 • Reologiska fördelar tack vare reduktionen av makromolekyler, fibrinogen och immunglobuliner1, 2
 • Brett spektrum av möjliga indikationer
 • Förstärkt filtreringsprocess

Antikoaguleringen kan anpassas efter patientens behov

Fyra olika antikoaguleringsregimer är möjliga:

 • ACD-A, kontinuerligt under hela behandlingsproceduren
 • Heparin, kontinuerligt under hela behandlingsproceduren
 • ACD-A och heparin i kombination, kontinuerligt under hela behandlingsprocedurent
 • Heparin manuellt under behandlingen eller som en initial patientbolus före behandlingen
Klinisk implementering av MONET
Klinisk implementering av MONET®

Klinisk implementering

MONET® kan utföras med:

 • Antingen hemoadsorptionsmaskinen Art Universal
 • Eller en blodcellsseparator/centrifug (t.ex. COM.TEC ®)
Relaterade terapier

1 Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.

2 Julius U et al.; Atherosclerosis Supplements May 2015; 18: 95–102