Hoppa till innehåll

Maskiner och enheter

Art Universal maskin för terapeutisk aferes
Art Universal

Utrustning för terapeutisk aferes

Art Universal

ArtUniversal-maskinen är utrustad med fyra rullpumpar och en sprutpump. Den stöder de flesta aktuella terapeutiska aferesprotokoll.

Maskinen levereras med en helblodspump, en ACD-A (citrat) antikoaguleringspump, en plasmapump och en tilläggspump som används för att spola och regenerera MONET®-plasmafraktionator (lipoproteinfilter). Sprutpumpen är speciellt avsedd för antikoagulering med heparin.

Användargränssnittet är enkelt och effektivt. Flera procedursteg är antingen automatiserade eller flaggas med anvisningar, vilket förenklar hanteringen och minskar användarfel. Inbyggda processäkerhetskontroller upprätthåller höga säkerhetsnivåer, säkerställer att maskinen är korrekt inställd och att alla engångsartiklar som används uppfyller fastställda standarder.

 

Art Universal stödjer följande protokoll och procedurer:

  • Helblodsaferes (DALI®, fyra konfigurationer i två alternativa protokoll, DALI® standard och DALI® lågcitrat)
  • Plasmafraktionering, främst använd vid lipoproteinfiltrering (MONET®) med automatiserad tryckutlöst sköljning av lipoproteinfiltret
  • Plasmaseparation för flera adsorptionsprocedurer, inklusive Immunosorba®, GLOBAFFIN och LIGASORB® regenererbara kolonner, som styrs av en separat adsorptionsmonitor (ADAsorb®, se nedan)
Art maskin för terapeutisk aferes
Art

Art

Art-maskinen är utrustad med en blodpump, en ACD-A-antikoaguleringspump och en plasmapump.

Art stödjer DALI® helblodsaferes i fyra konfigurationer och följande två alternativa protokoll:

  • DALI® standard
  • DALI® lågcitrat
     

Användargränssnittet är enkelt och effektivt. Automatiserade steg och instruktioner förenklar hanteringen och hjälper till att minska användarfel.

Art-maskinen upprätthåller höga säkerhetsnivåer. Inbyggda processäkerhetskontroller säkerställer att maskinen är korrekt inställd och att alla engångsartiklar som används uppfyller fastställda standarder.

ADAsorb maskin för terapeutisk aferes
ADAsorb®

ADAsorb®

ADAsorb® tillverkas av medicap clinic GmbH, en långvarig tysk samarbetspartner.

ADAsorb® -maskinen är en mycket sofistikerad sekundär plasmabehandlings­enhet, speciellt lämpad för att stödja regenererbara enkel- och dubbelkolonnsystem. Vid dubbelkolonnsystem möjliggör ADAsorb® parallella behandlings- och regenereringscykler som optimerar behandlingen, även avseende tidseffektivitet.

ADAsorb® anpassar sig automatiskt till den plasmatillförsel som tillhandahålls av  olika plasmaseparationsenheter, inklusive Art Universal samt COM.TEC® och Amicus från Fresenius Kabi. Trycket som plasmaflödet genererar bestämmer pumpflödena. ADAsorb® stödjer för närvarande GLOBAFFIN, Immunosorba® och LIGASORB® från Fresenius Medical Cares sortiment. ADAsorb® är utrustad med en pekskärm som visar varje steg i proceduren, vilket underlättar transparent drift av maskinen. ADAsorb®-säkerhetssystemet innehåller flera automatiserade rutiner som hjälper till att minimera användarinsatser och användarfel. Mer detaljerad information finns på webbplatsen medicap.de .

COM.TEC® och Amicus®

COM.TEC® och Amicus® är multiprocessoriska aferesplattformar som använder centrifugering för att separera blodkomponenter. Centrifugal plasmaseparation är mycket effektiv, vilket möjliggör perifer venös åtkomst i många fall.

Båda enheterna erbjuder terapeutisk aferes, inklusive terapeutiskt plasmautbyte liksom plasmabehandling. När det gäller det sistnämnda kan båda enheterna kombineras med ADAsorb® , men de är också kompatibla med IgEnio® adsorber och MONET® plasmafraktionator.

För mer detaljerad information om dessa enheter, besök avsnittet Transfusionsprodukter på Fresenius Kabis webbplats.

COM.TEC maskin för terapeutisk aferes

COM.TEC maskin för terapeutisk aferes
COM.TEC®

Amicus maskin för terapeutisk aferes

Amicus maskin för terapeutisk aferes
Amicus®