LIGASORB

Högselektiv IgG-adsorber för engångsbruk

LIGASORB
LIGASORB®

LIGASORB® är en selektiv, regenererbar IgG-adsorber för engångsbruk för intervention vid akuta skov av autoimmuna sjukdomar.1 

LIGASORB ® erbjuder flexibla behandlingsscheman vid akuta episoder av antikroppsmedierade sjukdomar.

 

Flexibla behandlingsscheman

För engångsbruk, men regenererbar

LIGASORB® erbjuder full flexibilitet när behandlingsschemat endast kräver några få behandlingssessioner, vilket är fallet vid akuta episoder av följande antikroppsmedierade sjukdomar:

Neurologi

  • Myastenia gravis2
  • Guillain-Barrés syndrom3
  • Kortikoidresistent multipel skleros4
  • Neuromyelitis optica5

Dermatologi

Bullös pemfigoid6

Antikroppsmedierade sjukdomar

För engångsbruk, men regenererbar

LIGASORB® är den första adsorber från Fresenius Medical Care som kan regenereras under pågående behandling (flergångspassage), men kasseras efter en behandlingssession (för engångsbruk).

Till skillnad från vid terapeutiskt plasmabyte avlägsnas endast en liten mängd andra väsentliga plasmakomponenter (såsom albumin) under immunoadsorption.

Användning av LIGASORB under pågående behandling
Användning av LIGASORB® under pågående behandling (flergångspassage).

Effektiv reduktion av IgG

På grund av den starkt selektiva protein A-liganden och möjligheten till regenerering av adsorbern kan LIGASORB® bearbeta upp till sex liter plasma och avlägsna upp till 20 gram IgG under en enda behandlingssession.

Den totala IgG-reduktionen efter tre behandlingssessioner är 86 % (medelvärde)7.

Klinisk utvärdering av LIGASORB
Källa: Interna data (ej publicerade), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care7

LIGASORB® – Säkerhetsfunktioner

  • Dagliga behandlingar är möjliga tack vare minimal borttagning av väsentliga endogena substanser7
  • Begränsad fibrinogenreduktion (medelvärde 17 %) med snabb återhämtning efter cirka en vecka7
  • Minimal aktivering av komplementfaktorer och snabb återhämtning av albuminnivåer8
  • Inget behov av att ersätta med albumin eller färsk frusen plasma och därmed låg risk för de biverkningar (t.ex. anafylaktiska reaktioner) som vanligtvis är förknippade med transfusion av blodprodukter9
Klinisk utvärdering av LIGASORB
Källa: Interna data (ej publicerade), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care7

Klinisk implementering

  • Klinisk implementering kräver en centrifug för plasmaseparation samt ADAsorb®-maskinen för kolonnhantering.
  • Som ett alternativ till centrifug kan Art Universal, filtrationsenhet, användas för att erhålla plasma
LIGASORB i kliniken
LIGASORB®  i kliniken

Relaterade terapier

1. Instructions for use (IFU) LIGASORB®, Art. no. F00001564, 35840318 / 3 - 04/2016.

2. Köhler et al, Journal of Clinical Apheresis Dec. 2011; 26(6): 347–55.
3. Seta et al, Clinical Neurology and Neurosurgery Oct. 2005; 107(6): 491–6.
4. Heigel et al, Atherosclerosis Supplements Jan. 2013; 14(1): 167–73.
5. Collongues et al, Therapeutic Advances in Neurological Disorders Mar. 2011; 4(2).
6. Kasperkiewicz et al, Journal of the American Academy of Dermatology Nov. 2014; 71(5): 1018–20.
7. Internal data (unpublished), LIGASORB Clinical Evaluation report, 2015 Fresenius Medical Care.
8. Internal data (unpublished), Study Report, 27 March 2015, Fresenius Medical Care.
9. Alarabi et al, Artificial Organs Sep. 1993; 7(9): 782–6.