Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

IgEnio®

Ett behandlingsalternativ för att ta bort IgE

IgEnio IgE-adsorber
IgEnio® IgE-adsorber

IgEnio® är ett flexibelt behandlingsalternativ för patienter som lider av allvarliga  allergiska symptom. Den tar selektivt bort typ IgE-antikroppar från plasma i en enda behandling. IgEnio® utgör ett värdefullt behandlingsalternativ för patienter med höga IgE-nivåer, där traditionella behandlingar visar sig vara ineffektiva.

IgEnio® uppnådde en genomsnittlig IgE-reduktion på 88 % per cykel (under tre behandlingar)2

Genomsnittliga IgE-nivåer under cykel 1 i ESPIRA-studien2

IgEnio® använder en specifik ligand med hög affinitet för IgE

Efter separation från övriga blodkomponenter passerar plasman genom  IgEnio®   adsorbern, där IgE binder till ScFv12. ScFv12 är ett anti-IgE-antikroppshärlett enkelkedjigt fragment med en hög affinitet för humant IgE.

Resultat av ESPIRA-studien
Ovan: diagram från ESPIRA-studien Biverkningar kontrolleras framgångsrikt med standardmedicinering i samtliga fall och behandling kunde utföras på ett tillförlitligt sätt2.

Klinisk implementering

Behandlingsimplementering av IgEnio® kräver bara en centrifug (t.ex. Fresenius Kabis COM.TEC®) för generering av plasma.

Klinisk implementering av IgEnio
Klinisk implementering av  IgEnio®. Anpassad från Lupinek C et al. 2

Relaterade terapier

1. IgEnio® - Instructions for use

2. Lupinek C et al, Extracorporeal IgE Immunoadsorption in Allergic Asthma: Safety and Efficacy (ESPIRA Study), EBioMedicine, Mar. 2017; 17: 119–33.
3. IgEnio® Preparation Kit - Instructions for use