Hoppa till innehåll

GLOBAFFIN

GLOBAFFIN
GLOBAFFIN immunoadsorption

Effektiv bredspektrum immunoadsorption med GLOBAFFIN

GLOBAFFIN - effektiv och selektiv behandling av autoimmuna sjukdomar

GLOBAFFIN är den första syntetiska bredspektrumkolonnen. Den är helt fri från komponenter av animaliskt ursprung. GLOBAFFIN-adsorbern använder syntetiska peptid-GAM-ligander för att binda specifika grupper av antikroppar. Peptid GAM binds kovalent till en olöslig Sepharose-bärarmatris. Det har en stark bindningsaffinitet, särskilt för den konstanta (Fc)-sektionen av IgG antikroppar subklass 1, 2 och 4.

Peptid GAM binds också med lägre affinitet till IgG-subklass 3, liksom till IgM- och IgA-antikroppar. Mängden IgG-antikroppar och immunkomplex som avlägsnas beror på volymen behandlad plasma.1

Behandlingsfördelar med GLOBAFFIN

  • Den första syntetiska bredspektrums immunadsorbern med peptid-GAM-ligand.
  • Inga produkter av animaliskt ursprung.
  • Avlägsnar immunglobuliner och immunkomplex selektivt och effektivt.2
  • IgG-elimineringshastigheten kan kontrolleras genom volymen behandlad plasma.3
  • Kan återanvändas till samma patient.
Immunoadsorption med GLOBAFFIN
Bredspektrumimmunadsorbern GLOBAFFIN använder Peptid-GAM®-ligander för att binda antikroppar.
IgG GLOBAFFIN - effektiv och selektiv behandling av autoimmuna sjukdomar

Under behandlingen används två GLOBAFFIN-kolonner växelvis. Medan en adsorber binder antikroppar, regenereras den andra genom eluering av bundna antikroppar. Dessa processer upprepas under hela behandlingssessionen. Därefter sparas kolonnerna för patientens nästa behandling. Den höga selektiviteten hos GLOBAFFIN möjliggör behandlingsscheman som innebär behandling dagligen. Vid andra extrakorporeala förfaranden, t.ex. plasmautbyte, är detta svårt att uppnå.

GLOBAFFIN i kliniken
GLOBAFFIN i kliniken
Klinisk implementering
  • Klinisk implementering kräver en enhet för plasmaseparation samt en ADAsorb®-maskin för kolonnhantering.
  • Som ett alternativ till ART Universal, som innebär  filtrering av blod för att erhålla plasma, kan en centrifug användas för plasmaseparation.
Relaterade terapier
Immunoadsorption

Immunoadsorptionsterapi från Fresenius Medical Care behandlar autoimmuna sjukdomar med hjälp av aferesteknik.

1 Rönspeck W et al, Peptide based adsorbers for therapeutic immunoadsorption. Therapeutic Apheresis and Dialysis Feb. 2003; 7(1): 91–7.

2 Eming et al, Prolonged Clinical Remission of Patients with Severe Pemphigus upon Rapid Removal of Desmoglein-Reactive Autoantibodies by Immunoadsorption. Dermatology 2006; 212: 177-87.

3 Instructions for use GLOBAFFIN