Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

DALI®

Effektiv lipoproteinaferes med DALI® 

DALI lipoproteinaferes
DALI® lipoproteinaferes

DALI® lipoproteinaferes används för att behandla patienter med svår hyperkolesterolemi och/eller förhöjda nivåer av lipoprotein(a)  [Lp(a)]. Namnet DALI® kommer från behandlingens funktion: direkt adsorption av lipoproteiner.

Målet är att minska nivåerna av lågdensitets lipoproteinkolesterol (LDL-C) och Lp(a). Detta förhindrar aterosklerosprogression och kan även leda till sjukdomsregression

Behandlingsförfarande med DALI®

Venovenös access eller AV-fistel kan användas under behandling med lipoproteinaferes. Blodet tas från en ven i patientens arm och passerar genom adsorbern. Den centrala komponenten vid lipoproteinaferes med DALI® är adsorbern/kolonnen. Bärarmaterialet i kolonnen binder selektivt LDL-C och Lp(a) från helblod1 . Andra blodkomponenter, såsom HDL-kolesterol, albumin och immunglobuliner, avlägsnas bara i små mängder eller knappast alls2,3. Därefter returneras det renade blodet till patienten.
Reduktionen av LDL-C- och Lp(a)-nivåerna kan anpassas individuellt till patientens behandlingsbehov med olika adsorberstorlekar (DALI® 500, DALI® 750, DALI® 1000, DALI® 1250).

Under en enda behandling kan nivåerna av LDL-C minskas med upp till 70 % och av Lp(a) med upp till 65 %.3

 

Behandlingsförfarande med DALI
Behandlingsförfarande med DALI®

Principen för hur lipoprotein binds till DALI®-adsorbern

Bindningen av LDL-C och Lp(a) kännetecknas av elektrostatisk växelverkan mellan adsorbermaterialets negativt laddade polyakrylsyra och det positivt laddade apoliproproteinet B-100 i LDL-C, lipoprotein med mycket låg densitet (VLDL) och Lp(a).

Lipoprotein binds till DALI-adsorbern
Den receptorliknande bindningen av polyakrylsyra och apolipoprotein B-100 är elektrostatisk.

Behandlingsfördelar med DALI®

  1. Mycket selektiv borttagning av LDL-C och Lp(a)4
  2. Signifikant effektiv för reduktion av LDL-C och Lp(a)3, 5
  3. Kort behandlingstid
  4. Enkelt behandlingsförfarande2, 4, 6
Resultat från långtidsstudier på DALI-systemet
Resultat från långtidsstudier understryker selektiviteten hos DALI ®-systemet för lipidsänkning vid höga tvåsiffriga nivåer7

Klinisk implementering

DALI® kan utföras med hemoadsorptionsmaskinen Art Universal..

Klinisk implementering av DALI
Klinisk implementering av DALI®

Relaterade terapier

1. Bosch T, Keller C; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2003; 7(3): 341–4.

2. Bosch T, Therapeutic Apheresis Aug. 2001; 5(4): 239–43.
3. Ramlow W et al.; Efficacy of lipid reduction with DALI® and MONET® apheresis techniques – results from a multicenter observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.
4. Bosch T et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2006; 10(3): 210–18.
5. Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.
6. Kozik-Jaromin J et al.; Safety aspects of lipoprotein apheresis using DALI® and MONET® – results from a multi-center observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.
7. Modified from Bosch et al, Journal of Clinical Apheresis 2002; 17(4): 161–9