Hoppa till innehåll

DALI®

DALI lipoproteinaferes
DALI® lipoproteinaferes

Effektiv lipoproteinaferes med DALI®

DALI® lipoproteinaferes används för att behandla patienter med svår hyperkolesterolemi och/eller förhöjda nivåer av lipoprotein(a)  [Lp(a)]. Namnet DALI® kommer från behandlingens funktion: direkt adsorption av lipoproteiner.

Målet är att minska nivåerna av lågdensitets lipoproteinkolesterol (LDL-C) och Lp(a). Detta förhindrar aterosklerosprogression och kan även leda till sjukdomsregression

Behandlingsförfarande med DALI
Behandlingsförfarande med DALI®

Behandlingsförfarande med DALI®

Venovenös access eller AV-fistel kan användas under behandling med lipoproteinaferes. Blodet tas från en ven i patientens arm och passerar genom adsorbern. Den centrala komponenten vid lipoproteinaferes med DALI® är adsorbern/kolonnen. Bärarmaterialet i kolonnen binder selektivt LDL-C och Lp(a) från helblod1 . Andra blodkomponenter, såsom HDL-kolesterol, albumin och immunglobuliner, avlägsnas bara i små mängder eller knappast alls2,3. Därefter returneras det renade blodet till patienten.
Reduktionen av LDL-C- och Lp(a)-nivåerna kan anpassas individuellt till patientens behandlingsbehov med olika adsorberstorlekar (DALI® 500, DALI® 750, DALI® 1000, DALI® 1250).

Under en enda behandling kan nivåerna av LDL-C minskas med upp till 70 % och av Lp(a) med upp till 65 %.3

Lipoprotein binds till DALI-adsorbern
Den receptorliknande bindningen av polyakrylsyra och apolipoprotein B-100 är elektrostatisk.

Principen för hur lipoprotein binds till DALI®-adsorbern

Bindningen av LDL-C och Lp(a) kännetecknas av elektrostatisk växelverkan mellan adsorbermaterialets negativt laddade polyakrylsyra och det positivt laddade apoliproproteinet B-100 i LDL-C, lipoprotein med mycket låg densitet (VLDL) och Lp(a).

Resultat från långtidsstudier på DALI-systemet
Resultat från långtidsstudier understryker selektiviteten hos DALI ®-systemet för lipidsänkning vid höga tvåsiffriga nivåer7

Behandlingsfördelar med DALI®

  1. Mycket selektiv borttagning av LDL-C och Lp(a)4
  2. Signifikant effektiv för reduktion av LDL-C och Lp(a)3, 5
  3. Kort behandlingstid
  4. Enkelt behandlingsförfarande2, 4, 6

Antikoagulation med DALI®

Citratlösning (ACD-A) används som antikoaguleringsmedel under priming samt kontinuerligt under hela behandlingsförfarandet. Heparin används i priminglösningen och rekommenderas som initial patientbolus före behandling. En ytterligare anledning till att använda ACD-A-lösningen är att den minskar både den trombocyt- och komplementaktivering som induceras av DALI®-behandlingen

Kontraindikationer

ACE-hämmare (t.ex. Enalapril, Ramipril, Lisinopril, etc.) samt kombinationsläkemedel som innehåller ACE-hämmare är kontraindicerade. Detta beror på den bradykininfrisättning som orsakas av kontaktaktiveringen av prekallikreinsystemet, som induceras av den negativt laddade adsorberytan. Detta kan också gälla andra läkemedel som påverkar bradykininregleringen (syntes eller hämmande av metabolismen, t ex neprilysinhämmare).

DALI® är inte kontraindicerat för användning med AT1-hämmare.

Klinisk implementering av DALI
Klinisk implementering av DALI®

Klinisk implementering

DALI® kan utföras med hemoadsorptionsmaskinen Art Universal..

Relaterade terapier

1 Bosch T, Keller C; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2003; 7(3): 341–4.

2 Bosch T, Therapeutic Apheresis Aug. 2001; 5(4): 239–43.

3 Ramlow W et al.; Efficacy of lipid reduction with DALI® and MONET® apheresis techniques – results from a multicenter observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.

4 Bosch T et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2006; 10(3): 210–18.

5 Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.

6 Kozik-Jaromin J et al.; Safety aspects of lipoprotein apheresis using DALI® and MONET® – results from a multi-center observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.

7 Modified from Bosch et al, Journal of Clinical Apheresis 2002; 17(4): 161–9