Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Lipoproteinaferes

DALI ® adsorber och MONET® filter

När kost och medicinering inte räcker till

  • Patientanpassade behandlingar
  • Pålitlig och enkel behandling
  • Hög reduktion av LDL och Lp(a)

Indikationer för lipoproteinaferes

Behandlingssteg för hyperkolesterolemi
Behandlingssteg för hyperkolesterolemi

Lipoproteinaferes avlägsnar lipoproteiner från blod eller plasma (blodets vätskekomponent) i en extrakorporeal krets. Den används för att reducera:

  • Höga LDL-kolesterolnivåer (hyperkolesterolemi)
  • Höga lipoprotein(a) (Lp(a))-nivåer (hyperlipoproteinemi)   

Om förändringar i livsstil (kost, fysisk aktivitet) och medicinering inte räcker till.1,2,3,4,5

Ateroskleros och dess konsekvenser

Familjär hyperkolesterolemi

LDL-kolesterol – lågdensitets lipoprotein
LDL-kolesterol – lågdensitets lipoprotein

En sjukdom som leder till höga kolesterolvärden är familjär hyperkolesterolemi. Det är en ärftlig sjukdom baserad på en genetisk defekt som leder till en brist på fungerande receptorer i levern och andra celler som avlägsnar kolesterol från blodet. En konsekvens av det låga receptorantalet eller funktionaliteten är en förhöjd kolesterolnivå i blodet.

Det finns två typer av hyperkolesterolemi: homozygot och heterozygot.

Om ändringar i livsstil och medicinering inte är tillräckligt effektiva, och rekommenderade LDL-mål inte kan nås, är lipoproteinaferes ytterligare ett alternativ för att nå målnivåer.

Hos patienter med progressiv ateroskleros rekommenderar European Atherosclerosis Society och European Society of Cardiology en LDL-kolesterolnivå på mindre än 70 mg/dl (1,8 mmol/l).

Vid blandad dyslipoproteinemi kan lipoproteinaferes vara en alternativ behandling om andra behandlingsmetoder misslyckas. 1,2,3,4,5 

Förhöjt lipoprotein(a) – Lp(a)

Lipoprotein(a)
Lipoprotein(a)

Höga blodnivåer av lipoprotein(a) bidrar till ateroskleros. Strukturen för Lp(a) liknar den för LDL med ytterligare en molekyl – apo(a).

Metabolismen av lipoprotein(a) – samt dess funktion i kroppen – är fortfarande inte helt förklarad.

Nivån av Lipoprotein(a) är i hög grad genetiskt betingad. En ökad lipoprotein(a)-nivå betraktas som en ytterligare riskfaktor för utvecklingen av ateroskleros. Det är dock ännu inte känt exakt hur lipoprotein(a) orsakar skador på blodkärl.

Det är svårt att behandla förhöjda lipoprotein(a)-nivåer med läkemedel eller kost.

Hittills finns det inga särskilda koståtgärder eller läkemedel som med säkerhet kan minska lipoprotein(a)-nivåerna. Om konservativa åtgärder är otillräckliga, är lipidaferes den mest effektiva metoden för att sänka förhöjda lipoprotein(a)-nivåer.

Eftersom lipoprotein(a) har en liknande struktur som LDL-kolesterol, kan det också avlägsnas från blodet genom lipoproteinaferes. I svåra fall rekommenderas aferesbehandling för patienter med förhöjt lipoprotein(a).

I Tyskland är normen att rekommendera lipoproteinaferes om Lp(a) är högre än 60 mg/dl (2,59 mmol/l).1,2,3,4,5

Ytterligare information och riktlinjer

Lipoproteinaferes – behandlingsprincip

Lipoproteinaferes – behandlingsmodaliteter

Ytterligare information och riktlinjer

Relaterat innehåll

1 S.M. Grundy et al, Circulation. 2004; 110:227-239
2 Gemeinsamer Bundesausschuss, Änderung Richtlinie Methoden vertragsärztlicher Versorgung, BAnz. Nr. 138 (S. 3 321) vom 11.09.2008
3 Kreuzer, J./Tiefenbacher, C.: Atherosklerose. Taschenatlas spezial. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2003
4 Parhofer, K.: Schwere Dyslipoproteinämien – Strategien zu Diagnostik und Therapie. 2. Auflage. Bremen: UNI-MED Verlag, 2007
5 Schwandt, P./Parhofer, K.: Handbuch der Fettstoffwechselstörungen. Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie und Prävention der Dyslipoproteinämien. 3. Auflage. Stuttgart: Schattauer Verlagsgesellschaft, 2006