Hoppa till innehåll

Njurar och nefrologi

Njurindikationer

Nefrologiskt relaterade kliniska indikationer

Utöver vård för patienter med kronisk njursjukdom tillhandahåller Fresenius Medical Care relaterad specialistkunskap inom terapeutisk aferes samt de produkter som krävs för denna behandling. Huvudfokus här är på desensibiliseringsprogram för transplantation av hela organ samt behandling av autoimmuna sjukdomar.

Transplantation

Akut eller kronisk antikroppsmedierad avstötning leder ofta till organförlust. Detta orsakas av antikroppar riktade mot strukturer i blodkapillärerna i det transplanterade organet. När sådana avstötningsreaktioner inte svarar på läkemedel kan de snabbt och effektivt avbrytas genom immunoadsorption.1 Transplantatmottagare med redan befintliga human leukocytantigen- (HLA) eller ABO-antikroppar visar ökad risk för transplantatavstötning. Förebyggande avlägsnande av antikroppar mot histokompatibilitet eller blodgruppsantigener med hjälp av immunoadsorption är en beprövad och väletablerad modalitet.2,3,4,5 Kombinationen av immunoadsorption och MONET® lipoproteinfiltrering har visat sig vara effektiv för avlägsnande av såväl IgG-ABO- som IgM-ABO-antikroppar. 6,7

Nefrit

Nefrit är en inflammation i njurarna som kan involvera olika njurstrukturer. Nefrit kategoriseras i flera olika patologiska mönster, som i stort indelas i icke-proliferativa och proliferativa typer. Det är viktigt att diagnostisera nefritmönstret,eftersom utfallet och behandlingen skiljer sig åt beroende på typ. De främsta orsakerna till nefrit ligger i själva njuren. Sekundära orsaker är förknippade med vissa infektioner (bakteriella, virala eller parasitära patogener), läkemedel, systemiska störningar (lupus, vaskulit) eller diabetes. Kliniskt påverkar nefrit njurfunktionen och kan i vissa fall leda till akut njursvikt. Med tanke på kopplingen mellan vissa nefritider och IgG-associerade antikroppar kan immunoadsorption med GLOBAFFIN erbjuda ett extra alternativ utöver standardterapi8.

Membranös nefropati

Membranös nefropati (MN) är en av de vanligaste orsakerna till nefrotiskt syndrom hos vuxna över hela världen. Primär eller idiopatisk MN anses vara en autoimmun sjukdom, vid vilken IgG-antikroppar riktar in sig på PLA2R-receptorer vid glomerulus basalmembran. Även om de flesta av patienterna med MN förblir stabila och upplever antingen fullständig eller partiell remission, går cirka 20 % långsamt vidare till njursjukdom i slutstadiet. Eftersom den vanliga immunsuppressiva behandlingsregimen har biverkningar kan immunoadsorption med GLOBAFFIN erbjuda ytterligare ett alternativ när det gäller att avlägsna IgG-relaterade antikroppar. Denna teori är föremål för en klinisk prövning.9

Övriga indikationer

Följande indikationer bör också beaktas för behandling med terapeutisk aferes:

  • Snabbt progredierande glomerulonefrit (RPGN)10
  • Goodpastures syndrom 10
  • Återkommande fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS)11,12,13
Relaterade produkter

1 Böhmig et al, Immunoadsorption in severe C4d-positive acute kidney allograft rejection: A randomized controlled trial. American Journal of Transplantation Jan. 2007; 7(1): 117–21.

2 Schwaiger et al, Deceased donor kidney transplantation across donor-specific antibody barriers: Predictors of antibody-mediated rejection. Nephrology Dialysis Transplantation Aug. 2016; 31(8): 1342–51.

3 Morath et al, Living donor kidney transplantation in crossmatch-positive patients enabled by peritransplant immunoadsorption and anti-CD20 therapy. Transplant International May 2012; 25(5): 506–17. 

4 Bartel et al, Peritransplant immunoadsorption for positive crossmatch deceased donor kidney transplantation. American Journal of Transplantation Sep. 2010; 10(9): 2033–42.

5 Thölking et al, Antigen-specific versus non-antigen-specific immunoadsorption in ABO-incompatible renal transplantation. Public Library of Science 29 June 2015; 10(6).

6 Eskandary et al, ABO antibody and complement depletion by immunoadsorption combined with membrane filtration—a randomized, controlled, cross-over trial. Nephrology Dialysis Transplantation Mar. 2014; 29(3): 706–14.

7 Biesenbach et al, Effect of combined treatment with immunoadsorption and membrane filtration on plasma coagulation: Results of a randomized controlled crossover study. Journal of Clinical Apheresis Feb. 2016; 31(1): 29–37.

8 Stummvoll et al, Lupus nephritis: Prolonged immunoadsorption (IAS) reduces proteinuria and stabilizes global disease activity. Nephrology Dialysis Transplantation Feb. 2012; 27(2): 618–26.

9 Sandip Mitra. Phase II trial investigating the safety and feasibility of Peptide GAM Immunoadsorption in anti-PLA2R positive autoimmune membranous nephropathy. Health Research Authority, Research Summary: Aug. 2016; IRAS ID: 198481.

10 Biesenbach et al, Long-term outcome of anti-glomerular basement membrane antibody disease treated with immunoadsorption. Public Library of Science 31 Jul. 2014; 9(7): e103568.

11 Dantal et al, Effect of plasma protein adsorption on protein excretion in kidney-transplant recipients with recurrent nephrotic syndrome. New England Journal of Medicine 6 Jan. 1994; 330(1): 7–14.

12 Moriconi et al, Proteinuria in focal segmental glomerulosclerosis: Role of circulating factors and therapeutic approach. Renal Failure May–Jul. 2001; 23(3–4): 533–41.

13 Meyer et al, Immunoadsorbtion and rituximab therapy in a second living-related kidney transplant patient with recurrent focal segmental glomerulosclerosis. Transplant International Dec. 2007; 20(12): 1066–71.