Lever och hepatologi

Hepatologiskt relaterade kliniska indikationer

Leverindikationer

Användningen av terapeutiska aferestekniker för leverstödsterapi är väsentlig för att eliminera icke-lösliga toxiner från blodomloppet. När detta används som tillägg till de dialysprocedurer som avlägsnar lösliga patogener kan patientens behov mötas fullständigt.

Det finns två huvudkategorier av leversvikt: akut och akut-kronisk. Akut leversvikt är ett syndrom där patienter utan tidigare leversjukdom drabbas av en akut leverskada och snabb förlust av leverfunktionen. I motsats härtill definieras akut-kronisk leversvikt som en akut försämring av leverfunktionen hos patienter som redan har en känd, underliggande kompenserad kronisk leversjukdom eller stabil kompenserad cirros.1

Relaterade produkter 

1. Rademacher S, Oppert M et al. Artificial extracorporeal liver support therapy in patients with severe liver failure. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology 2011; 5(5): 591–99.

2. Grodzicki M, Kotulski M et al. Results of treatment of acute liver failure patients with the use of the Prometheus FPSA System. Transplantation Proceedings 2009; 41: 3079–81.
3. Evenepoel P, Laleman W et al. Prometheus versus Molecular Adsorbents Recirculating System: Comparison of efficiency in two different liver detoxification devices. Artificial Organs 2006; 30(4): 276–84.
4. Arroyo V et al. Management of hepatorenal syndrome in patients with cirrhosis. Nature Review, Nephrology 7:517-526, 2011.
5. Kribben A et al. Effects of Fractionated Plasma Separation and Adsorption on Survival in Patients with Acute-On-Chronic Liver Failure. Gastroenterology 142 (4):782-789, 2012.
6. Rifai K. Prometheus - a new extracorporeal system for the treatnment of liver failure. In: Hepatic encephalopaty and nitrogen metabolism, edited by D Häusinger, et al. Berlin:Springer, 2006, p. 532-538.
7. Jung O et al. Long-Term Bridging of Acute on Chronic Liver Failure to Successful transplantation with an Extracorporeal Liver Support System. Zeitschrift für Gastroenterologie 45:21-24, 2007.
8. Rifai K et al. Treatment of severe refractory pruritus with fractionated plasma separation and adsorption (Prometheus®). Scandinavian Journal of Gastroenterology 41:1212-1217, 2006.
9. Ołdakowska-Jedynak U, et al. Treatment of pruritus with Prometheus dialysis and absorption system in a patient with benign recurrent intrahepatic cholestasis. Hepatology Research 44 (10):E304-E308, 2014.
10. Aagaard N K et al. A 15 Year-Old Girl with Severe Hemolytic Wilson's Crisis Recovered without Transplantation after Circulation with the Prometheus System. Blood Purification 28:102-107, 2009.