Hoppa till innehåll

Hud och dermatologi

Dermatologiskt relaterade kliniska indikationer 

Pemphigus vulgaris

Autoimmuna blåsbildningssjukdomar kännetecknas av autoantikroppar riktade mot strukturella proteiner i huden och/eller slemhinnorna. Vid pemphigus riktar autoantikropparna in sig på desmoglein 1 och 3. I pemfigoidgruppen känns olika varianter av kollagen och laminin igen. Patienter med pemphigus är särskilt svåra att behandla och i ett stort antal fall kan standardvård inte på ett adekvat sätt kontrollera sjukdomen.

Patienter som inte svarar på behandling svarar för det mesta också dåligt på befintlig immunsuppressiv läkemedelsbehandling. Immunoadsorption ger å andra sidan en säker och effektiv behandling som befriar kroppen från autoantikroppar på några dagar och inducerar en synligt accelererad läkningsprocess. Detta har också visats i flera studier.1,3

Övriga indikationer

Utöver de ovannämnda indikationerna kan terapeutisk aferes potentiellt användas för att behandla följande sjukdomar:1,3

  • Pemphigus foliaceus
  • Bullös pemfigoid
  • Pemfigoid gestationis
  • Epidermolysis bullosa aquisita
Relaterade produkter 

1 WHO, Bieber T. N Engl J Med Apr. 2008; 358: 142. Meyersburg D, Schmidt E, Kasperkiewicz M, Zillikens D. Immunoadsorption in dermatology. Therapeutic Apheresis and Dialysis Aug. 2012; 16(4): 311–20.

2 Lupinek C et al, Extracorporeal IgE Immunoadsorption in Allergic Asthma: Safety and Efficacy, EBioMedicine, Mar. 2017; 17: 119–33.

3 Eming R, Hertl M. Immunoadsorption in pemphigus. Journal of Autoimmunity Nov. 2006; 39(7): 609–16.