Hjärna och neurologi

Neurologiskt relaterade kliniska indikationer 

Indikationer i hjärna

Många viktiga neurologiska sjukdomar åtföljs av autoimmun patofysiologi som gör dem svårbehandlade med traditionella metoder. Terapeutisk aferes har visat sig vara ett värdefullt och viktigt behandlingsalternativ vid neurologiska sjukdomar som Guillain-Barrés syndrom, myastenia gravis och andra perifera tillstånd. Det har också funnits ett stort intresse för de framsteg som gjorts med användning av extrakorporeala tekniker för att behandla idiopatisk encefalit och en delgrupp patienter med multipel skleros. Vidare har ett nytt forskningsområde börjat utvärdera möjligheten att använda terapeutisk aferes för att förbättra de kognitiva funktionerna hos patienter med vaskulär demens.

 

Relaterade produkter

1. Instruction for use (IFU) LIGASORB®, Art. Nr. F00001564, 35840318 / Mar.–May 2016

2. Dogan et al, Immunoadsorption therapy in autoimmune encephalitides. Neurology 26 Feb. 2016; 3(2): 207. Retreived from http://nn.neurology.org/
3. Dorst et al, (2016) Immunoadsorption with regenerating columns in treatment of steroid-refractory relapse in multiple sclerosis and optic neuritis. Multiple Sclerosis Journal (Foster City) 3: 178.
4. Schneidewind et al, Immunoadsorption: A new therapeutic possibility for multiple sclerosis? Transfusion Science Mar. 1998; 19 Suppl: 59–63.
5. Karczewski et al, Agonistic autoantibodies to the α(1) -adrenergic receptor and the β(2) -adrenergic receptor in Alzheimer's and vascular dementia. Scandinavian Journal of Immunology May 2012; 75(5): 524–30.
6. Hempel et al, Immunoadsorption of agonistic autoantibodies against α1-adrenergic receptors in patients with mild to moderate dementia. Therapeutic Apheresis and Dialysis Oct. 2016; 20(5): 523–29.
7. Zinman et al, A pilot study to compare the use of the Excorim staphylococcal protein immunoadsorption system and IVIG in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Transfusion and Apheresis Science Nov. 2005; 33(3): 317-24.
8. Rech et al, Remission of demyelinating polyneuropathy with immunoadsorption, low dose corticosteroids and anti-CD20 monoclonal antibody. Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2008; 12(3): 205–8.
9. Baggi et al, Effect of IgG immunoadsorption on serum cytokines in MG and LEMS patients. Journal of Neuroimmunology 15 September 2008; 201/202: 104–10.
10. Schwartz et al, Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The sixth special issue. Journal of Clinical Apheresis 28 July 2013; 28(3): 145–284.