Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Leverstödsterapi

Leversvikt: ett komplext problem

Leverstödsterapi
Leverstödsterapi

Levern är ett viktigt multifunktionellt organ. Den syntetiserar essentiella proteiner; är involverad i fett-, kolhydrat- och proteinmetabolismen; reglerar lagringen av bland annat vitaminer och glukos och spelar en viktig roll i avgiftningen av blodet.


Svår leversvikt kan orsaka att patientens blod blir överbelastat med toxiner. Detta kan förhindra regenerering av leverceller samt skada andra organ. I många år har konventionella extrakorporeala blodreningsmetoder använts för att avgifta blodet vid leversvikt. Dock är enbart dialys vanligtvis otillräckligt, eftersom den bara avlägsnar vattenlösliga toxiner och metaboliska produkter upp till en viss molekylstorlek. Vidare ger leversvikt upphov till många toxiner som binds till albumin (t.ex. bilirubin, gallsyror, långkedjiga fettsyror, fenoler) och som därmed inte kan avlägsnas genom hemodialys. Adsorption kan effektivt avlägsna sådana toxiner från blodet.

 

Extrakorporealt leverstöd med Prometheus®

Prometheus® extrakorporealt leverstödsystem har utformats för att stödja leverns avgiftningsförmåga och därmed minska patientens toxinbelastning. Det kombinerar dialys och adsorptionsterapi. Via en dialyskateter dras kontinuerligt blod från patienten, medan albuminbundna och vattenlösliga toxiner extraheras i två på varandra följande steg:

  • Albuminfiltret AlbuFlow® separerar en albuminrik plasmafraktion från patientens blod. Endast molekyler upp till albuminets molekylvikt eller något högre extraheras. Det toxinbärande albuminet passerar kolonnerna prometh® 01 och prometh® 02 i tur och ordning. Båda dessa kolonner har en mycket hög affinitet för toxinerna och avlägsnar dem från albuminet. Den renade albuminrika plasmafraktionen returneras därefter till blodet. Denna teknik kallas för fraktionerad plasmaseparation och adsorption (FPSA).
  • I nästa steg elimineras vattenlösliga toxiner, såsom ammoniak, urea och kreatinin, med hjälp av high-flux-hemodialys. Samtidigt kan syra-basbalansen korrigeras med hjälp av dialysvätskans justerbara syra- och bikarbonatkomponenter. Temperaturen på det returnerade blodet, och därmed patientens kroppstemperatur, regleras genom modulering av dialysvätskans temperatur.
Principen för behandling med Prometheus
Principen för behandling med Prometheus®

Relaterade produkter