Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Produkter, behandlingar och service för sjukvårdspersonal

HighVolumeHDF® är Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF® är Fresenius Medical Care

Mer om HighVolumeHDF®
Pump på en hemodialysmaskin

5008 CorDiax och 5008S CorDiax

Innovativa behandlingar och produkter som förbättrar den kardiovaskulära prognosen hos dialyspatienter.

Läs mer
[Translate to Swedish:] Doctor – medical outcomes quote for FX Dialyzers

FX Dialysatorer - Blå gör skillnad

"Små detaljer kan göra stor skillnad i det medicinska utfallet."

Läs mer
Patienten sitter på en soffa i vardagsrummet

Hemdialys – rätt behandling vid rätt tidpunkt på rätt plats

multiFiltrate system för akut dialysbehandling

multiFiltrate system för akut dialysbehandling

Ditt val för en optimal behandling. 

Upptäck mer
DALI® och MONET® adsorber och filter

DALI® och MONET®

Lipoprotein-aferes – när kost och medicinering inte räcker till

Läs mer
Therapy Data Management System (TDMS)

Therapy Data Management System (TDMS)

Fresenius Medical Cares modulära lösning.

Upptäck mer
Gunther Klotz, FMC Executive Vice-President Centraleuropa

En av de största utmaningarna i vårt åldrande samhälle är att möta den växande efterfrågan på sjukvårdstjänster med rimliga priser i överlag.

Gunther Klotz
FMC Executive Vice-President Centraleuropa