Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Produkter, behandlingar och service för sjukvårdspersonal

[Translate to Swedish:] 6008 CAREsystem - Fresenius Medical Care

6008 CAREsystem

More care. Less complexity. 

Läs mer

HighVolumeHDF är Fresenius Medical Care

Läs mer
[Translate to Swedish:] Doctor – medical outcomes quote for FX Dialyzers

FX Dialyzers — Blue makes a difference

"Små detaljer kan göra stor skillnad i det medicinska utfallet."

 

Läs mer
[Translate to Swedish:] Discover all 5008 CorDiax & 5008S CorDiax benefits

5008 CorDiax och 5008S CorDiax

Innovativa behandlingar och produkter som förbättrar den kardiovaskulära prognosen hos dialyspatienter.

Läs mer
[Translate to Swedish:] Home dialysis – the right therapy at the right time and place

Hemdialys – rätt behandling vid rätt tidpunkt på rätt plats

[Translate to Swedish:] Nurse operating multiFiltratePRO device

multiFiltratePRO

Passar perfekt för varje team.

Läs mer
Xenios AG |Hjärt-och lungsupport

Hjärt-och lungsupport

 

Xenios AG - ett Fresenius Medical Care-företag - är pionjär inom extrakorporealt hjärt- och lungsupport, dedikerat till att förbättra patienternas liv med högkvalitativa produkter och applikationsrelaterad service.

 

Läs mer på Xenios hemsida www.xenios-ag.com
Terapeutisk aferes

Hög kvalitet och flexibla behandlingsalternativ för ett brett spektrum av sjukdomstillstånd

[Translate to Swedish:] Logo of Therapy Data Management System (TDMS)

Therapy Data Management System (TDMS)

Fresenius Medical Cares modulära lösning.

Läs mer
[Translate to Swedish:] Gunther Klotz, FMC Executive Vice-President Central Europe

En av de största utmaningarna i vårt åldrande samhälle är att möta den växande efterfrågan på sjukvårdstjänster med rimliga priser överlag.

Gunther Klotz
Executive Vice President Business Development & Marketing EMEA