Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Therapy Monitor (TMon)

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon)

Övervakningsprogrammet i Therapy Data Management System

  • Sparar omvårdnadstid under dialys
  • Patientnära övervakning med 5008 CorDiax och 5008S CorDiax
  • Onlinedokumentation före, under och efter dialys
  • Automatisk dokumentation av behandlingen

En överblick

På djupet

TMON-studien1

TMON-studie visuell

Studien

Studieresultat

Införandet av Therapy Monitor på en dialysklinik:

  • Sparar 40 % (25 minuter) av omvårdnadstiden per behandling
  • Frigör tid för bättre patientvård
  • Minskar manuell dokumentation
  • Ökar dokumentationskvaliteten (vilket förbättrar säkerheten)

Relaterat innehåll

1 Studien utfördes av Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).