För sjuksköterskor

IT-lösningar för sjuksköterskor inom njurmedicin

IT-lösningar för sjuksköterskor inom njurmedicin

  • Minskar tidskrävande aktiviteter
  • Dokumenterar behandlingar
  • Mer tid över för patienterna

Optimerar din dagliga arbetsrutin

Minskar tidskrävande arbetsuppgifter

Minskar tidskrävande arbetsuppgifter

Dokumentation och administration är tidskrävande och tar tid från patientvården. Genom att effektivisera dessa uppgifter ges mer tid för patientvård. Detta resulterar i lägre stress för vårdpersonalen.

Sparar tid genom att använda programvaran, såsom:

  • Förinställer dialysapparaten
  • Dokumenterar automatiskt behandlingsdata och patientens vikt
  • Integrerar kringutrustning (t.ex. vågar)
  • Sammanfattar patientdata för alla användare
  • Ger en statusöverblick av alla pågående behandlingar

Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon) utför ovanstående rutinuppgifter på ett enkelt och tidsbesparande sätt.

Läs mer om Therapy Monitor (TMon)

Fresenius Medical Cares Therapy Monitor

Relaterat innehåll