Stäng
Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Renal IT

Renal IT tillhandahåller integrerade programlösningar för hantering av behandling på sjukhus eller vid hembehandling och stöder vård av patienter med kronisk njursjukdom på ett effektivt, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Renal IT ger beslutsunderlag och analytiska insikter i behandlingsdata. Fresenius Medical Care erbjuder ett komplett utbud av mjukvara, hårdvara, installation och support.

De medicinska behoven av IT-lösningar vid kronisk njursjukdom

Hanteringen av HD vid kronisk njursjukdom är komplex och krävande. Patienterna är svaga och har komorbida tillstånd. Samtidigt ökar antalet behandlade patienter per nefrolog och sjuksköterska, och kommer att fortsätta öka.

Dialysvård är mycket mer än bara dialysbehandling

Att ordinera och ge dialysbehandling kräver speciell omsorg. För att hantera dialyspatienter med kronisk njursjukdom krävs stöd av ett sjukvårdsteam. De behöver i sin tur en hel del data och information för att hantera patienternas individuella behandlingsplan. Ett passande beslut om behandling kan bara tas när man har helhetsbilden – fullmatad med data och information. Patienternas komplexa och fragila tillstånd kräver brådskande och lämpliga lösningar. Våra lösningar inom Renal IT möter dessa krav.

Renal IT
Therapy Data Management System (TDMS)

Fresenius Medical Cares Therapy Data Management System (TDMS) – en flexibel lösning för hantering av arbetsprocesser för individuella behov på dialyskliniker och sjukhus. Systemet erbjuder ett effektivt och säkert stöd för dina vardagliga kliniska aktiviteter.

Therapy Monitor (TMon)

Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon) – för onlinedokumentation före, under och efter dialys. Patientnära övervakning med 5008 CorDiax och 5008S CorDiax.

Therapy Support Suite (TSS)

Fresenius Medical Care’s Therapy Support Suite (TSS) – for carrying out, creating and managing patient prescriptions, medication plans, documentation of treatment data, patient-related laboratory data and providing reports across dialysis centers.

communication Data Link (cDL)

Fresenius Medical Cares communication Data Link (cDL) – för sömlös sammankoppling av Therapy Data Management System (TDMS) med befintliga informationssystem på sjukhus.

Nephrological Cockpit

Fresenius Medical Cares Nephrological Cockpit – för att maximera effektivitet i patientvård och klinisk handläggning. Verktyget erbjuder högdynamisk och kontextbaserad visning av vanliga nyckeltal inom njurbehandling. Denna information är nyckeln till kvalitetssäkring på en dialysklinik.

PatientOnLine (POL)

Fresenius Medical Cares programvara PatientOnLine ger möjlighet att individualiserad PD-behandlingen. Den är avsedd att stödja kliniska beslut och ge bättre insyn i patientens behandling. Evidensbaserad modellering för rätt ordination och rapportering hjälper dig att uppnå målen för PD-behandlingen genom individuellt anpassade behandlingsregimer.

Klinisk användning

Renal IT för klinisk användning är avsett för att möta de kliniska behoven vid hemodialysbehandling av kroniskt njursjuka. Behandlingsbeslut som fattas med hänsyn till befintliga data kan förbättra patientvård och kvalitetskontroll. Och sparar tid för vårdpersonalen.

Service och support

Fresenius Medical Cares service och support – hantering av enskilda projekt, professionell installation, utförlig utbildning av anställda och omfattande problemlösning för Renal IT-portföljen.

Läkare

IT-lösningar inom njurmedicin för läkare avsedda att möta de medicinska behoven och spara tid vid hantering av kvalitetsmätningar av dialysbehandling

Sjuksköterskor

Med Fresenius Medical Cares Therapy Monitor kan sjukvårdspersonalen ingripa snabbare och ägna mer tid åt patienterna.