communication Data Link (cDL)

communication Data Link (cDL) – informationssystem på sjukhus (HIS)

Sammankopplar TDMS med externa informationssystem på sjukhus (HIS)

  • Förenlig användning av patientdata
  • Stödjer faktureringsprocesser
  • Möjliggör dokumentation av behandlingar i elektroniska patientjournaler

En överblick

Fördelar för administratörer

Fördelar för klinisk personal

På djupet

ResursoptimeringMinskar administrationsbördan eftersom data inte behöver lagras i flera databaser.
DataskyddData lagras endast i säkra TDMS-databaser och HIS.
TranparensRelevanta uppgifter finns tillgängliga för alla användare på deras respektive gränssnitt.
FlexibilitetAnvänder HIS-protokoll som standard, men kan konfigureras för att följa lokala system.
Enkelt att hantera produkterMinimalt underhåll och ingen anpassad installation krävs.
Optimerad behandlingBättre tillgång till omfattande patientdata och labbresultat precis i tid.
Optimerad patientsäkerhetEliminerar misstag i samband med manuell inmatning av data.
Optimerad patientvårdMinskad administration ger mer tid för patientvård.
communication Data Link (cDL) - concept

Fresenius Medical Care – communication Data Link (cDL)-broschyr

PDF, 576.5 KB

Fresenius Medical Care – communication Data Link (cDL)-broschyr

PDF, 576.5 KB

Fresenius Medical Care – communication Data Link (cDL)-broschyr

PDF, 576.5 KB

Relaterat innehåll