Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

communication Data Link (cDL)

communication Data Link (cDL) – informationssystem på sjukhus (HIS)

Sammankopplar TDMS med externa informationssystem på sjukhus (HIS)

  • Förenlig användning av patientdata
  • Stödjer faktureringsprocesser
  • Möjliggör dokumentation av behandlingar i elektroniska patientjournaler

En överblick

Fördelar för administratörer

Fördelar för klinisk personal

På djupet

Resursoptimering Minskar administrationsbördan eftersom data inte behöver lagras i flera databaser.
Dataskydd Data lagras endast i säkra TDMS-databaser och HIS.
Tranparens Relevanta uppgifter finns tillgängliga för alla användare på deras respektive gränssnitt.
Flexibilitet Använder HIS-protokoll som standard, men kan konfigureras för att följa lokala system.
Enkelt att hantera produkter Minimalt underhåll och ingen anpassad installation krävs.
Optimerad behandling Bättre tillgång till omfattande patientdata och labbresultat precis i tid.
Optimerad patientsäkerhet Eliminerar misstag i samband med manuell inmatning av data.
Optimerad patientvård Minskad administration ger mer tid för patientvård.
communication Data Link (cDL) - concept

Fresenius Medical Care – communication Data Link (cDL)-broschyr

PDF , 576.5 KB

Fresenius Medical Care – communication Data Link (cDL)-broschyr

PDF , 576.5 KB

Fresenius Medical Care – communication Data Link (cDL)-broschyr

PDF , 576.5 KB

Relaterat innehåll