Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Pediatrisk peritonealdialys

Peritonealdialys – barn med sjuksköterska

Mindre invasiv behandling för ett mer normalt liv

 • Få mer tid innan transplantation
 • Enkel att utföra
 • Mindre invasiv än extrakorporeala behandlingar
 • Kräver inte antikoagulation
PD-Paed Plus — PD för de minsta patienterna
Förmonterat system som är enkelt att använda PD-Paed Plus är utformat för att utföra PD manuellt hos för tidigt födda barn, nyfödda och spädbarn. Det är ett integrerat system som är enkelt att använda och är anpassat för användning på sjukhus.
Flexibel anpassning till behandlingar 
 • Kapacitet för inflödesvolymer på upp till 200 ml
 • Exakt vätskemätning som kombineras med en in- och utflödesbyrett
 • Möjlighet att ansluta två vätskepåsar samtidigt
 
Säkerhetsfunktioner som ger förtroende 
 • En integrerad kulventil i inflödesbyretten stöder att endast den föreskrivna volymen ges till patienten
 • PD-Paed Plus är utformad så att recirkulationsvolymen mellan patientkopplingen och Y-kopplingen är endast 2 ml
 • PIN-teknik minskar antalet risksteg i samband med frånkoppling och återanslutning *
 • Skadliga material som DEHP och latex används inte
 

* Beräknas på en CAPD-ordination med 2 påsbyten

PD för de minsta patienterna

sleep•safe harmony– lediga dagar och säker nattdialys

bicaVera och balance — biokompatibla PD-vätskor

Experter rekommenderar att biokompatibla PD-vätskor med dubbelkammarpåsar som har låg halt av glukosnedbrytningsprodukter (GDP) blir normen vid behandling av barn i PD2. Barn dialyserade med biokompatibla PD-vätskor uppvisar betydande återhämtad tillväxt jämfört med barn på konventionella lösningar3.

Koncentrationen av glukosnedbrytningsprodukter (GDP) skiljer sig avsevärt. balance och bicaVera uppvisar lägsta nivåerna av GDP jämfört med andra biokompatibla PD-vätskor7.

 

Ren bikarbonat PD-vätska - bicaVera

Mindre smärta vid infusion

BCM-Body Composition Monitor – enkel optimering av behandlingen

Växer barnet eller är barnet övervätskat?

Graf över utveckling av kroppskomposition och blodtryck
Anonymiserat externt patientfall från Tyskland

Särskilt hos barn som får dialys är det inte alltid lätt att skilja mellan en viktökning på grund av tillväxt eller på grund av övervätskning.

Det är här BCM-Body Composition Monitor hjälper dig att bedöma patientens enskilda vätske- och näringsstatus. Monitorn bygger på bioimpedans-spektroskopi och ger dig en klar bild av barnets vätskestatus under en period och hur muskel- och fettvävnader har utvecklats.

 • Exakta och mycket reproducerbara uppgifter9
 • Baserat på typiska pediatriska referensintervall8
 • Lätt att applicera och icke-invasiv
 • Validerad för barn9,10
 • Enkel analys av data med Fluid Management Tool (FMT) på en persondator 

Läs mer om Body Composition Monitor

Förkortad förskrivningsinformation PDvätskor

Förkortad förskrivningsinformation PDvätskor

PDF, 29.4 KB

Relaterat innehåll

1 KDOQI Clinical Practice recommendations for PD adequacy. Am J Kidney Dis. 2006; 48 Suppl 1:146-158
2 Schmitt CP, Bakkaloglu SA, Klaus G, Schroeder C, Fischbach M: Solutions for peritoneal dialysis in children: recommendations by the European Pediatric Dialysis Working Group. Pediatric Nephrology  2011; 26(7); 1137–47, page 1140.
3 Rees L, Azocar M, Borzych D, Watson AR, Büscher A, Edefonti A, Bilge I, Askenazi D, Leozappa G, Gonzales C, van Hoeck K, Secker D, Zurowska A, Rönnholm K, Bouts AHM, Stewart H, Ariceta G, Ranchin B, Warady BA, and Schaefer F, for the International Pediatric Peritoneal Dialysis Network (IPPN) registry. Growth in very young children undergoing chronic peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2011; 22: 2303–2312, page 2307.
4 Feriani M, Kirchgessner J, La Greca G, Passlick-Deetjen J. Randomized long-term evaluation of bicarbonate-buffered CAPD solution. Kidney International 1998;54(5):1731-8; page 1731, 1732.
5 Haas S, Schmitt CP, Arbeiter K, Bonzel KE, Fischbach M, John U, Pieper AK, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Mehls O, Schaefer F: Improved acidosis correction and recovery of mesothelial cell mass with neutral-pH bicarbonate dialysis solution among children undergoing automated peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2003;14:2632–38; page 2632.
6 Mortier S, De Vriese AS, Van de Voorde J, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Lameire NH. Hemodynamic effects of peritoneal dialysis solutions on the rat peritoneal membrane: role of acidity, buffer choice, glucose concentration, and glucose degradation products. J Am Soc Nephrol 2002;13(2):480-9. Erratum in: Journal of the American Society of Nephrology 2002;13(5):1419-22, page 486.
7 Himmele R, Jensen L, Fenn D, Ho C, Sawin D, Diaz–Buxo J. A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid. Peritoneal Dialysis International 2012;32(4):444-52, page 449.
8 Wieskotten S, Knobloch V, Wiemann K, Wabel P, Wühl E, Schäfer F. Use of the BCM—body composition monitor in children – establishing new reference ranges. Pediatric Nephrology 2008; 23:1571–719.
9 Dasgupta I, Keane D, Lindley E, Shaheen I, Tyerman K, Schaefer F, Wühl E, Müller M, Bosy-Westphal A, Fors H, Dahlgren J, Chamney P, Wabel, P, Moissl U. Validating the use of bioimpedance spectroscopy for assessment of fluid status in children.Pediatric Nephrology (2018) 33:1601–1607
10Eng C, Bhowruth D, Mayes M, Stronach, L, Blaauw M, Barber A, Rees L, Shroff R. Assessing the hydration status of children with chronic kidney disease and on dialysis: a comparison of techniques. Nephrol Dial Transplant (2018) 33: 847–855