Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Pediatrisk hemodialys

Sjuksköterska med barnpatient

5008 CorDiax pediatriskt behandlingssystem – lösningar för pediatriska patienter

 • Fokus på tillväxt och kardiovaskulär hälsa
 • Gör effektiv HDF-behandling tillgänglig för barn
 • Beprövat system fungerar tillsammans för bästa möjliga säkerhet

Hemodialys – fokus på tillväxt och kardiovaskulär hälsa

Hemodiafiltration (HDF) – det rekommenderade valet

Fresenius Medical Care – 5008 CorDiax pediatrisk skärmsläckare
5008 CorDiax – pediatrisk version

Det finns växande bevis för att hemodiafiltration (HDF) är det mest effektiva sättet att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och att stödja tillväxten hos barn2,3,4.

5008 CorDiax Paed-maskinen gör den effektiva HDF-behandlingen också tillgänglig för barn.

Med 5008 CorDiax Paed erbjuder Fresenius Medical Care ett beprövat system för att behandla unga patienter från 10 kg* i torrvikt. Alla komponenter i systemet, dialysmaskinen, blodslangar och dialysatorer har testats för att fungera perfekt tillsammans som en enhet.

Med vårt 5008 CorDiax Paed behandlingssystem erbjuder vi lösningar för de särskilda utmaningar som HD för pediatriska patienter innebär:

 • Hantering av låga volymer
 • Bästa behandlingsresultat
 • Välbefinnandet under behandlingen
 • Ytterligare säkerhetsfunktioner
 • Bästa hantering och smarta tillbehör

 

* Från programvaruversion 4.63.

Hantera låga volymer

Fresenius Medical Care – pediatrisk dialysapparat
5008 CorDiax pediatrisk dialysapparat

Hantering av låga volymer:

 • Känsliga maskininställningar och gränser
 • Blodflödet begränsas enligt kroppsvikt
 • Minskad bolushastighet enligt blodflödet
 • Minskat blodflöde till 50 ml/min för en mjuk start av dialysen
 • Förfinad detektering av luft och mikrobubblor
 • Inställningar för pediatriska användare
 • Pediatriskt AV-blodslangsset med minskad fyllvolym på 114 ml

5008 CorDiax Paed programvaran gör det möjligt att justera terapeutiska parametrar och tröskelvärden inom pediatriska intervall, till exempel:

 • Återgivningsvolym kan väljas inom området 60–480 ml
 • Ultrafiltreringshastigheten begränsas till högst 1500 ml/h
 • Heparintakten kan anges inom intervallet 0,5–10 ml/h 

Bästa behandlingsresultat

Dialysatorer med reducerad volym

Välbefinnandet under behandlingen

Ytterligare säkerhetsfunktioner

Bästa hantering och smarta tillbehör anpassade för pediatrisk användning

Relaterat innehåll

1 Chavers BM, Li S, Collins AJ, Herzog CA. Cardiovascular disease in pediatric chronic dialysis patients. Kidney International 2002; 62(2):648-653.
2
Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Soskin S, Helmstetter A et al. Intensified and daily hemodialysis in children might improve statural growth. Pediatric Nephrology 2006; 21(11):1746-1752.
3 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Seuge L, Zalosczic A. Daily on line haemodiafiltration promotes catch-up growth in children on chronic dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):867-873.
4 Schaefer F. Daily online haemodiafiltration: the perfect 'stimulus package' to induce growth? Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):658-660.