Stäng
Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Pediatrisk dialys

Hos Fresenius Medical Care har vi åtagit oss att ta hand om de individuella behoven vid behandling av barn som får njurersättningsterapi. Barn har olika ålder, kroppsstorlek och underliggande sjukdom, och de kommer från olika familjesituationer: Det finns många faktorer som påverkar valet av rätt behandling för ett barn.

Fresenius Medical Care erbjuder ett brett utbud av dialysprodukter för varje enskild situation och behandling som uppfyller högsta kvalitetsstandard inom följande områden:

Pediatrisk dialys
Pediatrisk peritonealdialys

Pediatrisk peritonealdialys (PD) är ett alternativ för att få mer tid innan en transplantation och är enklare och mindre invasiv än extrakorporeala behandlingar.

Pediatrisk hemodialys

Pediatrisk hemodialys – 5008 CorDiax pediatriskt behandlingssystem. Hemodiafiltration (HDF) -behandling för barn, ett beprövat system för bästa möjliga säkerhet.