Tillförsel av vatten och koncentrat

Tillförsel av vatten och koncentrat – Fresenius Medical Care

Leverans av dialysvätska till patienten på ett rent och organiserat sätt

  • Rätt gränssnitt, enkel åtkomst av dialysvätska, koncentrat, strömförsörjning
  • Individuellt anpassade system och konstruktioner
  • MediaP — ditt val av distributionssystem
  • MediaC — central, patientnära punkt för moderna dialysenheter
  • MediaR — kostnadseffektiv leverans och insamling av dialysvätskor

Tillförsel av vatten och koncentrat i korthet

Till hands

MediaP

MediaC

MediaR

Relaterat innehåll