Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Tillförsel av permeat

Tillförsel av permeat, Fresenius Medical Care

Omfattande vattenbehandlingssystem för dialysenheter

  • Omfattande utbud av system för omvänd osmos
  • Personligt anpassade vattenbehandlingssystem
  • Hög standard i vattenrengöring för dialys
  • AquaA, AquaBplus, AquaC

Tillförsel av permeat i korthet

Produktgrupp AquaA

Vår innovation uppfyller dina föränderliga behov

AquaA

AquaA är ett avancerat system för beredning av permeat i ett dialyscenter och ger en permeat kapacitet upp till 4000 l/h.

 

Fördelar med AquaA:
Integrerade provtagningsportar för kvalitetssäkring
Integrerat kontrollsystem före och under dialys
Energi- och vattenbesparing under drift
Fjärrkontroll
Nöddrift
Förberedd för integrering i dialyssystem och sjukhussystem för hantering av IT-tjänster
AquaA - Fresenius Medical Care

AquaA2

AquaHT

AquaUF

Produktgrupp AquaBplus

Rätt val för din budget

AquaBplus

AquaBplus B2

AquaBplus HF

Produktgrupp AquaC

När självständigheten spelar roll

AquaC UNO H

AquaUNO

Hög flexibilitet – valfria bärare för AquaC UNO H och AquaUNO

AquaWTU

AquaWTU är ett komplett vattenbehandlingssystem för omvänd osmos utformat för att försörja upp till 5 dialysmaskiner. Det kompletta systemet rymmer och omfattar förbehandling och omvänd osmos.

 

Fördelar med AquaWTU:
Producerar permeat för dialys från dricksvatten
Automatiska sköljningscykler
Programmerbar start-/stoppfunktion
Användarvänligt gränssnitt
Integrerad förfiltrering med avhärdningsfilter
AquaWTU - Fresenius Medical Care

Relaterat innehåll