Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

5008S CorDiax

HDF-pump

HighVolumeHDF lika enkel som HD

  • AutoSub plus — Automatisk maximering av substitutionsvolymen för HighVolumeHDF
  • Venous Access Monitoring (VAM) — optimerad övervakning av vennålen
  • Enkel hantering
  • Effektiv och hållbar

HighVolumeHDF som standard

HighVolumeHDF-behandling

HighVolumeHDF — standarden i hjärtskyddande hemodialys

AutoSub plus — maximerar automatiskt substitutionsvolymen för HighVolumeHDF

En närbild på två substitutionspumpar för Mixed HDF

Insikt och kontinuitet gör skillnaden

Medan andra system kontrollerar och justerar transmembrantrycket (TMP) i definierade tidsintervall, åtgärdar och utvärderar AutoSub plus villkoren direkt i filtret flera gånger per minut. Den innovativa tekniken bakom systemet är baserad på en dynamisk signalanalys av tryckpulser. Följaktligen kan substitutionsvolymerna maximeras individuellt för varje patient utan behov av ytterligare åtgärder från användaren.

 

Säkerhet skapar förtroende

Venous Access Monitoring (VAM) – optimerad övervakning av vensidan

Om ett larm avges stoppas blodpumpen omedelbart och venklämman stängs. Detta syftar till att ge vårdpersonalen mer tid att reagera på lämpligt sätt inför kritiska tryckförändringar.

Enkel hantering

ONLINEplus – minskar arbetsbördan, ökar användningen

Blodslangar

Effektiv och hållbar

Relaterat innehåll

1 I enlighet med ISO 23500-5 och ISO 11663:2009
2 Säkerhetsanvisning: Det är rekommenderat att ni lagerför Natriumklorid vid eventuellt behov.