Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

4008S classix

4008S classix dialysapparat

Behandling med kvalitet som passar din budget

 • Bedömning online av dialyseffektivitet och -dos (OCM®)
 • Ultraren dialysvätska (DIASAFE®plus)
 • Tillförsel av hygieniskt, torrt bikarbonatkoncentrat (bibag®)
 • Anpassat flöde1 för optimerad användning av resurser

Huvudfunktioner

Säkrad kvalitet under drift

Blood Pressure Monitor (BPM), inställningar
Inställningar för Blood Pressure Monitor (BPM)

Operativ effektivitet

Hemodialys innebär att ett stort antal krävande manuella åtgärder måste utföras i hemodialysmaskinen. Den ergonomiska designen och den logiska operativa strukturen på 4008S classix gör den enkel att hantera och tillåter snabb och intuitiv programmering av behandlingsparametrarna. Viktiga behandlingsvärden representeras grafiskt på en 10,4 tums TFT LCD-skärm för enkel förståelse av den pågående behandlingen och snabb överblick av behandlingshistoriken. Blood Pressure Monitor (BPM) är helt integrerad, vilket ytterligare förenklar hanteringen för behandlingspersonalen (av den kliniska biten). I kombination med Therapy Data Management System (TDMS) kan den dagliga dialysen organiseras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för att dra full nytta av verktyget för online-datainsamling och datahantering.

Online Clearance Monitor (OCM ®), inställningar
Inställningar för Online Clearance Monitor (OCM®)

OCM® – Online Clearance Monitor

Ett flertal studier har visat att graden av morbiditet och mortalitet är nära korrelerad med den levererade dialysdosen.2,3 Online Clearance Monitor (OCM®) möjliggör kontinuerlig övervakning av:

 • Verklig ureaclearance (K) in vivo
 • Ackumulerad avlägsnad plasma (Kt) eller administrerad dialysdos (Kt/V)
 • Plasma-natriumkoncentration: eventuella avvikelser till ordinerat behandlingsmål kan upptäckas och rättas till omedelbart under behandlingen* utan att ge ytterligare kostnader för engångsprodukter eller personalinsatser

Mätningen av icke-invasiv och exakt Kt/V är förenlig med konventionella blodprovsbaserade metoder som möjliggörs av distributionsvolymen för urea (V) uppmätt med BCM – Body Composition Monitor.4

Behandling med kvalitet

DIASAFE® plus – dialysvätskefilter
DIASAFE®plus – dialysvätskefilter

DIASAFE®plus – dialysvätskefilter

Dialysvätskans kvalitet och renhet är ett stort problem i dagens njurersättningsterapier eftersom stora volymer av dialysvätska kommer i kontakt med patientens blodomlopp vid varje behandling. Endotoxiner som finns i förorenad dialysvätska kan framkalla oönskade akuta reaktioner och påverka det långsiktiga resultatet för patienter med kronisk hemodialys. Med DIASAFE®plus dialysvätskefilter är det möjligt att producera ultraren dialysvätska. Detta tack vare den utmärkta förmågan för endotoxinretention som finns i Fresenius Polysulfone® -fibrer och ett smart säkerhetskoncept grundat på:

 • Funktionell kontroll av filtrets integritet
 • Automatisk övervakning av filtrets livslängd
 • Aseptisk anslutningsteknik

Det är ett erkänt faktum att ultraren dialysvätska kommer att vara en integral del av all modern dialysutrustning.

Naturligtvis är DIASAFE®plus en viktig del av den grundläggande konfigurationen i alla Fresenius Medical Cares dialysmaskiner idag.

bibag® – torrt bikarbonatkoncentrat
bibag® – torrt bikarbonatkoncentrat

bibag® – torrt bikarbonatkoncentrat

För att undvika risken för mikrobiologisk förorening genom flytande bikarbonatkoncentrat levereras bikarbonat alltid i en torr substans som buffert. Utöver denna utmärkta hygieniska standard, kännetecknas bibag® av:

 • enkel och ergonomisk hantering
 • minimalt lagringsutrymme
 • ekologiska fördelar tack vare minskad avfallsvolym och lägre transportvikt

Funktioner i korthet

4008S classix
4008S classix

Behandling med kvalitet som passar din budget

Nästan hälften av patienterna med ESRD dör till följd av en hjärt-kärlsjukdom. Därför är hjärtskyddande hemodialys en central princip hos Fresenius Medical Care, då vi arbetar för och strävar efter att lösa de utmaningar som modern dialys möter. Varje steg vi tar är inriktad på att minimera kardiovaskulära risker och förlänga patienternas liv. 4008S Classix fortsätter framgångssagan av den välkända 4008-serien genom att kombinera HD-behandling av högsta kvalitet, beprövad tillförlitlighet och operativ effektivitet.

Beprövad kvalitet

Den senaste medlemmen i den sedan länge etablerade och mycket framgångsrika 4008-serien

 • Avancerad dialysvätskekrets med exakt, volymetriskt kontrollerad ultrafiltrering
 • Alltid tillförlitlig hydraulik

Avancerad behandling

Högkvalitativ HD-behandling som skyddar din patient

 • OCM® (Online Clearance Monitor)
 • DIASAFE®plus (dialysvätskefilter)
 • bibag® (torrt bikarbonatkoncentrat)
 • En enda nål eller SN klick-klack
 • ISO-UF-program

Operativ effektivitet

Kostnadseffektiv användning av resurser

 • Enkelt, snabbt och intuitiv hantering
 • TDMS (Therapy Data Management System)
 • BPM (Blood Pressure Monitor)
 • CDS (Central Concentrate Delivery System)
 • Anpassad flöde1

Prestandadata

Tekniska data för 4008S classix

Extrakorporeal krets

Dialysvätskekrets

Desinfektions- och rengöringsprogram**

* Är ej tillgänglig i alla länder..
** Flera programkombinationer kan väljas. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska data.

Relaterat innehåll

1 Not available in all countries
2 Hakim R, Breyer J, Ismail N, Schulmann G: Effects of dose of dialysis on morbidity and mortality. American Journal of Kidney Diseases (1994); 23:661-669
3 Port F, Ashby V, Dhingra R, Roys E, Wolfe R: Dialysis dose and body mass index are strongly associated with survival in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology (2002); 13:1061-1066
4 Lindley EJ, Chamney PW, Wuepper A, Ingles H, Tattersall JE, Will EJ: A comparison of methods for determining urea distribution volume for routine use in on-line monitoring of hemodialysis adequacy. Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24(1):211-6