Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Individanpassad Sodium Management med 6008 CAREsystem

Individanpassad Sodium Management

Individanpassad Sodium Management med 6008 CAREsystem möjliggör diffusiv natriumbalans tack vare en kontrollfunktion i blodslangarnas slutna krets.

Patienters serumnatrium före dialysen varierar mycket1

Riktlinjerna rekommenderar starkt ett individanpassat dialysatnatrium4,5

Tillförsel av natrium under HD leder helt klart till ökad törst vilket resulterar i volymexpansion, ökad kardiell belastning och påföljande hypertoni.4 Det finns belägg för att högt intag av natrium via kosten och otillräcklig borttagning av natrium under HD kan resultera i för stort vätskeintag och hypertoni. Att individanpassa dialysatnatrium utifrån natriumkoncentrationen i plasma kan förbättra den hemodynamiska stabiliteten under dialys.5

Enkel justering av dialysatnatrium med hjälp av plasmanatriumkoncentrationen

Principen för kontinuerlig balansering av diffusiv natriumöverföring med individanpassad Sodium Management
Kontinuerlig balansering av diffusiv natriumöverföring

Information om patientens saltintag förbättrar nutritionsutbildningen.

Trenden för plasmanatrium före dialys kan tyda på patologiska förändringar

Fördelarna med enkel och individanpassad Sodium Management med 6008 CAREsystem

Fördelning av plasmanatriumförändringar 

Sodium Management video

Sodium Management – en behandlingsfunktion på 6008 CAREsystem

Professor Bernard Canaud
Professor emeritus i nefrologi | Montpellier University, Frankrike
Chief Medical Scientist | Global Medical Office EMEA

Relaterat innehåll

1. Lindley EJ, Reducing sodium intake in hemodialysis patients. Semin Dial. 2009 May-Jun;22(3):260-263.
2. Raimann JG, Thijssen S, Usvyat LA, et al., Sodium alignment in clinical practiceimplementation and implications. Semin Dial. 2011;24:587–592.
3. Sagova et al., Automated individualization of dialysate sodium concentration reduces intradialytic plasma sodium changes in hemodialysis. Artif Organs. 2019 Oct; 43(10):1002-1013.
4. National Kidney Foundation, KDOQI clinical practice guideline for hemodialysis adequacy: 2015 update. Am J Kidney Dis. 2015;66(5):884-930.
5. Kooman et al., EBPG guideline on haemodynamic instability Nephrol Dial Transplant 2007; 22 [Suppl 2]:ii22-ii44.
6. Canaud B et al., Sodium and water handling during hemodialysis: new pathophysiologic insights and management approaches for improving outcomes in end-stage kidney disease. Kidney International 2019;95:304.
7. Basile C, and Lomonte C., A neglected issue in dialysis practice: haemodialysate. Clin Kidney J. 2015;8:393–399.
8. Maierhofer A et al., EDTA-Poster 2019 FP546, “Conductivity based online estimation of predialytic plasma Na: clinical assessment”. https://academic.oup.com/ndt/article/34/Supplement_1/gfz106.FP546/5515421
9. Canaud et al., Kidney International (2019) 95, 296-309.