Stäng
Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Hemodialys

Minimera patienternas risk för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet

Trots betydande förbättringar av kvaliteten och effektiviteten av hemodialysbehandling under de senaste åren är kardiovaskulär sjukdom (CVD) den ledande dödsorsaken för dialyspatienter. Idag dör nästan varannan dialyspatient av kardiovaskulära komplikationer. Fresenius Medical Care stödjer nefrologer över hela världen i att minimera patienters risk för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.

HighVolumeHDF®-terapi samt innovativa membran som Helixoneplus, moderna övervakningsfunktioner som blodvolymmonitor, tillsammans med ultraren dialysvätska, hjälper till att minimera riskfaktorer för CVD samt förbättrar kvaliteten och effektiviteten av hemodialysbehandling.

Fresenius Medical Care strävar kontinuerligt efter att utveckla och genomföra innovativa terapier och produkter för att förbättra hjärt-/kärlsprognosen hos dialyspatienter.

Närbild på hemodialysmaskin - Fresenius Medical Care
HighVolumeHDF

HighVolumeHDF®– avancerad dialysbehandling

Maskiner

Fresenius Medical Cares hemodialysmaskiner – 5008 CorDiax och 5008S CorDiax för HighVolumeHDF® och den välkända 4008-serien kombinerar HD-behandling av högsta kvalitet med beprövad tillförlitlighet.

Dialysatorer

Fresenius Medical Care hemodialysapparater – effektiva FX-class® CorDiax och classix dialysatorer. Kvalitet från Fresenius för standard hemodialys.

Vattenteknik

Tekniska lösningar för dialysvätska som uppfyller sjukvårdspersonalens behov. Produkter och tjänster för tillförsel av permeat, koncentrat och medium.

HD-vätskehantering

Effektivt hjärtskydd med BCM-Body Composition Monitor – en huvudkomponent för behandling med Fresenius Medical Cares Advanced Fluid Management.