Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

FX CorDiax

FX CorDiax 100

Formgiven för dialys. Byggd för hjärtskydd.

 • Effektiv avlägsning av medelstora molekyler
 • INLINE ångsteriliserad
 • Låg spolvolym

Huvudfunktioner

Högselektiv permeabilitet för medelstora molekyler

Den nya FX CorDiax är den mest effektiva FX-class®dialysatorn. Kärnan i FX CorDiax är Helixone® plus-membranet, en tilltänkt förbättring av Helixone®-membranet. Förbättrad fiberdesign ger bättre sieving av medelstora molekyler såsom β2-mikroglobulin (β2-m), samtidigt som förlusten av vital albumin begränsas. Då ökade nivåer av β2-m förknippas med högre mortalitetsrisk, blir det enklare att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat med FX CorDiax hög-flux dialysatorer eller hemodiafilter.

Renodlad membranarkitektur

Ny produktionsteknik i kombination med INLINE ångsterilisering ger viktiga förbättringar av membranets poröshet, vilket minskar flödesmotståndet och förbättrar transporten över membranet.

The Helixone®plus-membran
Närbild av Helixone®plus-membranets inre lager och stödstruktur

Fördelar av en renodlad membranarkitektur

Signifikant förbättrad avlägsning av medelstora molekyler samtidigt som förlust av nyttiga ämnen såsom serumalbumin förhindras

Renheten säkerställs – med ånga

Teknik

Framsteg inom fiberdesign ger bättre avlägsning av uremiska toxiner

Överlägsen design

Flera toppmoderna tekniker har kombinerats för att skapa FX-class® dialysatorernas distinkta, funktionella egenskaper, som är renodlade och optimerade för prestanda och hantering:

 • Dialysatorhus och fiberknippen har utformats för ett jämnare dialysflöde
 • Renodlad blodinloppsport för förbättrad hemodynamik 

Framsteg inom material- och produktionsteknik har tillåtit förbättringar i väggstrukturen på FX CorDiax Helixone®plus-membran.  

 • En mer porös membranvägg för högre clearance av medelstora molekyler
Optimerat dialysflödeFibrens tredimensionella mikrovågsstruktur säkerställer ett jämnt, radiellt dialysflöde runt varje fiber i knippet genom att förhindra vätskekanalisering, vilket ökar clearancevärdena och förbättrar dialysatorns totala prestanda. 
Bättre hemodynamikDen laterala blodinloppsporten ger ett mer homogent blodflöde genom dialysatorns framdel och förhindrar stagnationszoner. Konstruktionen minimerar väsentligt risken för knickningar, vilket bidrar till ökad säkerhet.
Förbättrad konvektionDen öppnare stödstrukturen Helixone®plus-membranet tjänar till att minska diffusionsmotståndet och öka den konvektiva filtrationen. Detta underlättar clearance av ett brett spektrum av uremiska toxiner, speciellt medelstora molekyler.
Vänlig mot miljönAvancerad design går utöver enbart funktionalitet, den ska också vara skonsam mot miljön. FX-class®-dialysatorer väger hälften så mycket som dialysatorer med polykarbonathus och använder samtidigt miljövänliga plaster. Detta innebär ett lägre koldioxidavtryck som en följd av färre material, mindre förpackningar, mindre bränsle för transporter och renare avfallshantering.
FX-class® dialysatordesign
FX-class® dialysatordesign

Nyckeln till optimal avlägsning av medelstora molekyler

Fiberdesign för HD

Fördelen av inre fibrer med reducerad diameter

HD-fiberns utformning

 • En ihålig fiber med liten innerdiameter ökar tryckgradienten mellan blod- och dialysutrymmen
 • Resultatet är förbättrad clearance av medelstora molekyler såsom vitamin B12, inulin, β2-mikroglobulin och myoglobin1  
 • Den ökade tryckgradienten i kombination med strukturella förbättringar av membranet (stödstruktur) ökar både diffusiv och konvektiv filtration, speciellt när hög-flux hemodialys utförs med FX CorDiax

FX CorDiax hemodiafilter

Ökade fiberlumen för bättre flödesförhållanden

 • En ökning av dess innerdiameter leder till ett reducerat tryckfall inuti en ihålig fibertråd
 • Kapillärernas diameter i en dialysator kan påverka prestanda och behandlingskvalitet
 • Hemodiafiltrens innerdiameter är 210 um jämfört med 185 μm i HD-filter.
 • En större diameter underlättar flödet, vilket möjliggör högre konvektiva volymer vid en HDF-behandling.2

Fördelen med förstorade fiberlumen i FX CorDiax hemodiafilter

Prestandadata

Sieving koefficienter för FX CorDiax hög-flux dialysatorer och hemodiafilter

FX CorDiax hög-flux dialysatorer

FX CorDiax Haemodiafilters

Studier

”... behandling av patienter med online hemodiafiltration och FX CorDiax 60 istället för FX 60 dialysatorer leder till signifikant ökade reduktionsförhållanden av medelstora molekyler utan kliniskt relevanta ändringar av albuminförlust.”

Maduell et. al.

I en postdilutions-HDF-behandling resulterade användningen av FX CorDiax 100 dialysatorer i en signifikant högre clearance av β2-mikroglobulin jämfört med FX 100 och Polyflux® 210H dialysatorer. Albuminförlusten var låg och liknade den för alla dialysatorer.4

Jämförelse av albuminförlust i en postdilutions-HDF-behandling

(QB = 350 ml/min, QD = 800 ml/min, QS = 80 ml/min)4

Relaterat innehåll

1 Dellanna F. et al., (1996); Nephrology Dialysis Transplantation 11 (Suppl 2): 83-86.
2 Vega Vega O. et.al.; ERA-EDTA Congress 2012, Poster 457—FP.
3 Maduell et. al.; ERA-EDTA Congress 2013, May 20, Poster Number MP 390.
4 Bock A. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: SA-PO404.