Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Vätskekontroll i peritonealdialys

Läkare håller i filter

Ett praktiskt sätt att mäta och korrigera vätskestatus

  • Snabb bedömning av vätskestatus och möjlighet att följa trenden
  • Göra ändringar i behandlingen i ett tidigt skede
  • Effektivt och enkelt verktyg att mäta vätskestatus

Huvudfunktioner

Vätskekontroll – tre steg för bättre vätskekontroll

steg för bättre vätskekontroll

Bedöm status och trend

BCM-Body Composition Monitor
BCM-Body Composition Monitor

Rutinmässigt bedöma vätskestatus

BCM-Body Composition Monitor är ett tillförlitligt hjälpmedel vid bedömningen av dina patienters vätskestatus.

Genom att ge dig en mer exakt bild av patientens övervätskning/undervätskning, hjälper denna moderna teknik dig att hantera patienternas vätskestatus bättre.

Följa patientens vätskestatus och trend

BCM-Body Composition Monitor kan användas effektivt för att kontinuerligt övervaka ändringar i vätskestatus och trenden över tiden. Trendanalys kan ge dig och din personal viktig feedback och vägledning för att fatta beslut angående behandlingen1.

Kunskap som leder till förbättrad vätskekontroll2

Optimera resultaten

Adapted PD främjar både ultrafiltration och clearance

Studier

EuroBCM-studie upprätthålla euvolemi i PD

Resultat från EuroBCM-studie1

Av 639 patienter från 28 centra i 6 länder var:

  • 40 % normalt hydrerade
  • 7% undervätskade
  • 53% övervätskade

Viktiga faktorer att beakta vid vätskestatus:

Vätskestatus är främst ett resultat av balansen mellan intag och utsöndring över tiden
Vätskestatus i balans

Relaterat innehåll

1 Van Biesen W, Williams JD, Covic AC, Fan S, Claes K, et al. (2011) Fluid Status in Peritoneal Dialysis Patients: The European Body Composition Monitoring (EuroBCM) Study Cohort. PLoS ONE 6(2): e17148. doi:10.1371/journal.pone.0017148
2 Luo Y, Lu X, Woods F, Wang T. Volume Control in Peritoneal Dialysis Patients Guided by Bioimpedance Spectroscopy Assessment. Blood Purification 2011;31:296-302.
3  Fischbach M, Issad B, Dubois V, and Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8.
4 Kim S, Oh J, Kim S, Chung W, Ahn C, Kim SG, Oh KH. Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study. Nephrol Dial Transplant 2009;24(9):2899-90.
5 Haag-Weber M, Krämer R, Haake R, Islam MS, Prischl F, Haug U, Nabut JL, Deppisch R. Low-GDP fluid (Gambrosol trio) attenuates decline of residual renal function in PD patients: a prospective randomized study. On behalf of the DIUREST Study Group. Nephrology Dialysis Transplantation 2010;25(7):2288-96.
6 Williams JD, Topley N, Craig KJ, Mackenzie RK, Pischetsrieder M, Lage C,Passlick-Deetjen J; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.
7 Weiss L, Stegmayr B, Malmsten G, Tejde M, Hadimeri H, Siegert CE, Ahlmén J, Larsson R, Ingman B, Simonsen O, van Hamersvelt HW, Johansson AC, Hylander B, Mayr M, Nilsson PH, Andersson PO, De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.
8 Rippe B, Simonsen O, Heimbürger O, Christensson A, Haraldsson B, et al. Long-term clinical effects of a peritoneal dialysis fluid with less glucose degradation products. Kidney International 2001;59(1):348-57.